Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Poslední aktualizace: 15.11.2012

Kurz 1 - POHYB

Trojrozměrný atlas kostí

Fotografický atlas kostí
ke stažení (spustit přes Atlas.exe a rozkliknout malé modré body na kostře)

Kresby kostí ruky a nohy

Útvary na horní končetině
Útvary na dolní končetině

! POZOR !
Pro tisk upravte soubory Útvary HK, DK i Obecná arthrologie pod nabídkou
"Soubor" a "Vzhled stránky" do polohy na šířku !!! Děkujeme.

Změna názvosloví kostí a kloubů obou končetin

Obecná arthrologie
Obecné schéma popisu kloubu

Klouby horní končetiny
Klouby dolní končetiny

Klinické souvislosti a zajímavosti u kostí a kloubů končetin

Útvary na páteři

Útvary na lebce
Otvory a průchody v lebce
Jámy na lebce
Úpony svalů na lebce
Antropometrie
Okolí meatus acusticus externus
Fundus meatus acustici interni

Lebka a její kosti
výukový materiál pro učení i testování znalostí s německým záhlavím a latinským názvoslovím
Lebka - výuka na internetu

Hluboké svaly zádové - stručný přehled
Spatium intercostale
Fascia thoracolumbalis
Septum styloideum

Tříselný kanál

Prezentace - svaly břicha, tříselný kanál, svaly pánevního dna
Schéma svalů pánevního dna


Kurz 6 - PITVA KONČETIN

Změna názvosloví kostí a kloubů obou končetin
Topografie horní končetiny
Topografie dolní končetiny
Tíhové váčky, šlachové pochvy a svalová poutka HK a DK
Tepny horní končetiny
Tepny dolní končetiny
Plexus brachialis
Plexus lumbalis
Plexus sacralis
Senzitivní inervace HK
Senzitivní inervace DK


Kurz 3 - TRÁVENÍ

Obecná stavba trávící trubice

Cholelithiasis - materiál pro rozšíření obzorů


Kurz 4 - DÝCHÁNÍ

Obecná stavba dýchacích cestDalší kurzy

CNS

Rami communicantes nervorum spinalium

Obrázek míšního nervu

Dráhy - přehled

Retikulární formace

Telencephalon - vývoj
Telencephalon - zapojení
Telencephalon - řez
Capsula interna

Diencephalon
Diencephalon - řez

Mozeček - vývoj
Mozeček - zapojení
Mozeček - řez kůrou

Mesencephalon
Mesencephalon - řez
Mesencephalon - zapojení
Mesencephalon - stavba jádra n. oculomotorius

Mozkový kmen
Mozkový kmen - spodina čtvrté komory s naznačenými řezy
Mozkový kmen - spodina čtvrté komory s průměty jader hlavových nervů

Mícha - šedá hmota
Mícha - bílá hmota

! Obrázky označené jsou vyžadovány při závěrečné zkoušce !
Program zobrazující řezy mozkem
! velikost 995kB - zip archív nutno uložit a rozbalit a poté je možno spustit program brain.exe !


SRDCE a CÉVY

Arteriae coronariae

Arteria carotis externa
Arteria subclavia
Nepárové větve břišní aorty
Arteria iliaca interna
Přehled mízních uzlin

Venae jugulares


PNS

Okohybné hlavové nervy
Trojklanný nerv
Lícní nerv
Předsíňohlemýžďový a jazykohltanový nerv

Postranní smíšený systém
Změna: hlavové nervy a jejich svaly
Bloudivý nerv
Přídatný a podjazykový nerv

Plexus cervicalis

Parasympatická hlavová ganglia

Obrny hlavových nervů

Obrny preiferních nervů


SMYSLY

Cavitas tympani s cevami, nervy, vazy a svaly
LETNÍ PITEVNA

Čáry a projekce orgánů
Otvory a průchody v lebce
Úpony svalů na lebce
Topografie hlavy
Topografie krku
Topografie hrudníku

Topografie břicha
Topografie zad a pánve

!!! NOVÉ !!!

Dýchací soustava
Trávící soustava
Vylučovací soustava
Pohlavní soustavy
Srdce
Nitrovyměšovací žlázy
Mízní soustava

Vstupy a přístupy do těla

Eponyma

 

Kresby topografických míst


Hlasivky v akci, samozřejmě i se zvukovým doprovodem

zpěv
kašel


Základní anatomické výrazy nezbytné pro první praktikum z anatomie (kosti, 1. semestr)


Zajímavosti z anatomie člověka

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002