Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

PŘEHLED MÍZNÍCH UZLIN

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Nodi lymphoidei capitis
Nodi occipitales, mastoidei, parotidei superf. et prof., faciales, linguales, submentales, submandibulares
Nodi lymphoidei cervicales anteriores
Nodi superficiales, profundi (infrahyoidei, pre-,paratracheales, retropharyngeales)
Nodi lymphoidei cervicales laterales
Nodi superficiales, profundi (n. jugulodigastricus, juguloomohyoideus), supraclaviculares, accessorii
Nodi lymphoidei membri sup.
Nodi lymphoidei axillares (apicales, centrales, humerales, subscapulares, pectorales), interpectorales, deltopectorales, brachiales, cubitales
Nodi lymphoidei thoracis
Nodi parammarii, parasternales, intercostales, phrenici sup.,
parasternales+ prepericardiaci (= nodi "mediastinales ant."),
pericardiaci lat., tracheobronchiales sup. et inf.,bronchopulmonales, intrpulmonales,
juxtaesophageales+prevertebrales(=nodi "mediastinales post.")
Nodi lymphoidei abdominis parietales
Nodi lumbales sin., intemed., dex.
Nodi lymphoidei abdominis vicerales
Nodi coeliaci, gastrici, gastroomentales, pylorici, pancreatici, splenici, pancreaticoduodenales, hepatici, mesenterici sup. et inf. (3 řady)
Nodi lymphoidei pelvis parietales
Nodi iliaci communes, externi, interni (gluteales, sacrales)
Nodi lymphoidei pelvis viscerales
Nodi paravesicales, parauterini, paravaginales, pararectales
Nodi lymphoidei membri inferioris
Nodi lymphoidei inguinales superficiales et profundi, poplitei


Eponymata v kapitole mízy

Eponymum
Uzlina
Skupina
Umístění
Význam
Wood
Nodus l. tonsillaris
Nodi l. cervicales lat. prof. sup.
v úrovni 3. krčního obratle

míza z tonsilla palatina(zánět)

Bayer
Nodus l. parauterinus
Nodi l. parauterini
v místě křížení a. uterina a ureteru
míza z těla dělohy (nádor)
Sorgius

 

 

Nodi l. pectorales (ze skupiny nodi l. axillares)
nejkraniálnějí ze skupiny, na 2./3. zubu m. serratus ant.
míza z mléčné žlázy (nádor)
Küttner
Nodus l. jugulodigastricus
Nodi l. cervicales lat. prof. sup.
v místě křížení v. jugularis int. a venter post. m. digastrici
Cloquet s. Rosenmüller
Nodus l. proximalis
Nodi l. inguinales prof.
nejkraniálnější ze skupiny, v lacuna vasorum
Virchow-Troisier

 

Nodi l. supraclaviculares
napojené na arcus ductus thoracici

míza z žaludku /příp. jiných orgánů GIT/ (nádor, častěji vlevo)

Rouvière
Nodi l. cervicales ant. prof.
míza z hltanu (zánět, nádor)
Cabanas
Nodi l. inguinales superficiales superomediales
kraniomediálně od vyústění v. epigastrica superf. do v. saphena magna
míza z penisu (zánět, nádor)
Rotter
Nodi l. interpectorales
Nodi l. axillares
1-2 uzliny mezi m. pectoralis major et minor

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002