Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

DOPORUČENÁ LITERATURA

Základní literatura

Autor
Název
Vydavatel
Rok
Ústav anatomie 3. LF UK
-
ČIHÁK R.
Anatomie I,II,III
Praha, Avicenum (1. a 2. vydání)
1988,1997,2001
KOS J. a kol.
Přehled topografické anatomie
Praha, SPN (5. vydání)
1990
PETROVICKÝ P. a spol.

Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1,2,3

Martin, Osveta
2002
DRUGA R., GRIM M., DUBOVÝ P.

Anatomie centrálního nervového systému

Praha, Galén-Karolinum
2011
LÜLLMANN-RAUCH R.
Histologie - 3. vydání (překlad)

Praha, Grada

2012
MOORE K.L., PERSAUD T.V.N.
Zrození člověka (překlad)
ISV Nakladatelství, Praha
2002
HUDÁK R., KACHLÍK D. a spol.
Memorix anatomie
Triton, Praha
2013

Doporučená literatura

Autor
Název
Vydavatel
Rok
GRIM M., DRUGA R.

Základy anatomie 1.,3., 5. díl

Praha, Galén
2001, 2002, 2005
NETTER F.H.

Anatomický atlas člověka

Praha, Grada (3. vydání)
2005
FENEIS H.
Anatomický obrazový slovník
Praha, Avicenum (3. české vydání)
POUZE 2006 !!!
PETROVICKÝ P. a spol.
Systematická, topografická a klinická anatomie I.-XII.
Praha, Karolinum
1995
PLATZER W.
Atlas topografické anatomie
Praha, Grada Publ.
1997
SOBOTTA J.
Atlas of Human Anatomy (2 volumes)
Baltimore, Urban & Schwarzenberg
1990
WILLIAMS P.L.
Gray´s Anatomy, 37. vydání
British Edition, Edinburgh, Churchill Livingstone
POUZE 1999 !!!
NEUWIRTH J.
Anatomia Radiologica Thoracica Basalis, Anatomia Neuro Radiologica Basalis
Triton, Praha
2006
BOROVANSKÝ L.
Soustavná anatomie člověka I, II (mimo mozku)
Avicenum, Praha
1976
KONRÁDOVÁ V., UHLÍK J., VAJNER L.
Funkční histologie
H & H, Praha
2000
       
SADLER T.W.

Langmanova lékařská embryologie

Praha, Grada
2010

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002