Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉMU ZKOUŠENÍ
Z KURZU 4 (Vylučování a Rozmnožování)

Číslo

Struktura

Funkce

1

Ledviny - vnější morfologie, vývoj a vývojové vady ledvin

Renální clearance

2

Ledviny - vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady ledvin

Glomerulární filtrace

3

Močovod a močový měchýř - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady ledvin

Transport moči a mikce

4

Mužská a ženská močová trubice - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Průtok krve ledvinami

5

Varle a nadvarle - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Tubulární reabsorpce a sekrece

6

Semenný provazec a tříselný kanál

Protiproudové mechanismy v ledvině

7

Přídatné mužské pohlavní žlázy - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Koncentrační schopnost ledvin
Vylučování vody
Princip erekce a ejakulace

8

Vaječník - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Renální složka ABR
Hospodaření ledvin s vápníkem a fosfáty

9

Vejcovod - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Antidiuretický hormon

10

Děloha - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Hospodaření ledvin se sodíkem a draslíkem

11

Pochva - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Ledviny a glukóza

12

Hrázové svaly, spermatogeneza a oogeneza

Renin, erytropoetin, kalcitriol

13

Vnější pohlavní orgány - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady

Hospodaření ledvin s aminokyselinami a proteiny

14
Plodové obaly, pupečník a jejich vývojové vady, vývoj zárodku v prvních týdnech
Složení definitivní moči
15
Plodové lůžko - vnější a vnitřní morfologie, vývoj a vývojové vady, vývoj zárodku v prvních týdnech
Řízení činnosti ledvin

 


OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉMU ZKOUŠENÍ
Z KURZU 7+8 (Regulace 1 a Smysly)

Číslo

Struktura

Struktura

Struktura

Funkce

 

PNS

CNS

SMYSLY

-

1

Plexus cervicalis

Mícha

Zrak

Mícha, zrak

2

Plexus brachialis – pars supraclavicularis + Nervi thoracici

Prodloužená mícha

Sluch

Prodloužená mícha, sluch

3

Plexus brachialis – pars infraclavicularis

Most

Čich

Most, čich

4

Plexus lumbalis

Střední mozek

Chuť

Střední mozek, chuť

5

Plexus sacralis

Mozeček

Hmat

Mozeček, hmat

6

N I + II + VIII

Talamus, metatalamus, subtalamus

Bolest

Talamus, bolest

7

N III + IV + VI

Hypotalamus

Polohocit a rovnováha

Hypotalamus rovnováha

8

N V

Bazální ganglia

Zrak

Bazální ganglia, zrak

9

N VII

Mozková kůra

Sluch

Mozková kůra, sluch

10

N IX + X

Limbický systém

Čich

Limbický systém, čich

11

N XI + XII

Mozkové komory a pleny

Chuť

Fyziologie řeči, chuť

12

Míšní nerv

Mozkové cévy

Hmat

Asociační kůra, hmat

13

Sympatikus

Vzestupné dráhy

Bolest

Klidový membránový potenciál, bolest

14

Parasympatikus

Sestupné dráhy

Polohocit a rovnováha

Akční membránový potenciál, rovnováha

15

Neuron a glie

Okruhy

Chemorecepce a mechanorecepce

Motorika, neurotransmitery a jejich receptory

Každá otázka bude obsahovat základní histologii a embryologii dané anatomické struktury včetně přehledu nejčastějších a klinicky významných vývojových vad.


OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z MODULU
Struktura a funkce

 1. Kost (rodné listy 1102, 1103, 1105, 1107, 1110, 1115, 1116, 1119-1123, 1501-1507)
 2. Kloub (1104, 1106, 1109, 1115, 1116, 1119, 1501-1507)
 3. Kosterní sval a jeho činnost (1111-1113, 1117, 1126-1135, 1501-1507)
 4. Nervosvalová ploténka (1111-1113, 1117, 1126-1135, 1501-1507)
 5. Plazma a hemostáza (1302, 1303, 1315-1317)
 6. Červené krvinky (1302, 1303, 1305, 1316, 1317)
 7. Bílé krvinky a imunita (1302, 1316, 1317, 2114, 2115, 2117, 2118)
 8. Proteiny (1201-1222)
 9. Lipidy (1201-1222)
 10. Sacharidy (1201-1222)
 11. Játra (1204-1222)
 12. Žluč (1204-1222)
 13. Ústní dutina, pobřišnice a vitamíny (1201-1204, 1207, 1209-1217)
 14. Ventilace (1301, 1304, 1307-1314)
 15. Difúze a perfúze v plicích (1301, 1304, 1307, 1308, 1310-1314)
 16. ABR (1301, 1302, 1304,1307-1314, 1316, 1317, 1401-1404, 1408, 1409, 1411, 1412)
 17. Tvorba a složení moči (1401-1404, 1408, 1409, 1413, 1415, 1416, 1419, 1420, 1422, 1423)
 18. Vylučování moči (1405, 1406, 1408, 1409, 1415, 1416, 1419, 1420, 1422 )
 19. Hemodynamika (2101-2113, 2116, 2120, 2121, 2123-2127)
 20. Elektrická aktivita srdce (2101-2105, 2119, 2123-2127)
 21. Tepny (2106-2109, 2111, 2113, 2116, 2120-2127)
 22. Žíly (2110-2112, 2116, 2120, 2121, 2123-2127)
 23. Míza (1102, 1201-1206, 1208, 1214, 1217, 2114, 2115, 2117, 2118, 2120, 2123, 2124)
 24. Mícha a reflexy (1112, 1113, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1133, 2201-2204, 2206, 2215, 2221, 2224, 2226-2228, 2230-2239, 2242-2246)
 25. Mozkový kmen a reflexy (1113, 1119-1123, 1126-1128, 2201, 2203-2213, 2215, 2218, 2221, 2224-2228, 2230-2240, 2242-2246)
 26. Mozeček (2201, 2203-2207, 2212, 2213, 2215, 2221, 2227, 2228, 2230, 2232, 2233, 2235, 2236, 2238, 2239, 2242-2246, 2303, 2306, 2309)
 27. Mezimozek a bazální ganglia (2201, 2203, 2206, 2214-2220, 2222, 2224, 2225, 2226, 2228, 2230, 2232-2240, 2242-2246)
 28. Mozková kůra (2201, 2203, 2206, 2214-2220, 2222-2226, 2228-2230, 2232-2246)
 29. Motorika (1112, 1113, 1126, 1127, 1129-1133, 2201-2217, 2219-2222, 2225, 2227, 2229, 2231-2233, 2235, 2236, 2238-2240, 2242-2246)
 30. Senzitivita a senzorika (1112, 1113, 2201-2216, 2220-2222, 2224-2227, 2229, 2231, 2232, 2234-2236, 2238, 2242-2246, 2304, 2308, 2311, 2419-2421)
 31. Chování, emoce, učení, paměť (2201, 2203, 2206, 2220, 2222, 2229, 2233, 2239, 2238, 2239, 2240-2246)
 32. Autonomní řízení (2201, 2203, 2205-2211, 2214, 2216, 2220-2222, 2224-2227, 2229, 2232, 2233, 2236, 2238, 2240, 2242-2246, 2401, 2402, 2404, 2405, 2408, 2415, 2417)
 33. Bdění a spánek (2201, 2203, 2205-220, 2214-2216, 2218, 2220-2223, 2225, 2227, 2229, 2232-2237, 2240, 2242-2246, 2301, 2302, 2305, 2313, 2401, 2402)
 34. Hmat a polohocit (1111, 1112, 2208, 2209, 2227, 2232, 2235, 2236, 2304, 2308, 2310, 2311, 2313)
 35. Zrak (2203, 2208, 2209, 2214, 2216, 2220, 2222, 2227, 2229, 2232, 2236, 2240, 2301, 2302, 2305, 2307, 2310-2313)
 36. Sluch (2203, 2212-2214, 2216, 2220, 2222, 2225, 2227, 2229, 2232, 2236, 2303, 2306, 2309-2311, 2313)
 37. Chuť a čich (2203, 2208-2211, 2220, 2222, 2227, 2229, 2232, 2236, 2240, 2304, 2308-2311, 2313)
 38. Bolest (2207-2209, 2214, 2216, 2225, 2227, 2232-2236, 2240, 2304, 2308, 2310, 2311, 2313)
 39. Endokrinní řízení (2203, 2214, 2216, 2225, 2227, 2233, 2236, 2240, 2244, 2401-2409, 2412-2416, 2433)
 40. Hypotalamo-hypofyzární systém (2203, 2214, 2216, 2225, 2227, 2233, 2236, 2240, 2244, 2401-2405, 2408, 2409, 2414)
 41. Štítná žláza a příštítná tělíska (2401-2406, 2414-2416)
 42. Nadledviny (2401-2405, 2407, 2408, 2414-2416)
 43. Mužské pohlavní orgány (1407, 1410, 1411, 1414, 1415, 1421, 1422, 2401-2405, 2409, 2414-2416)
 44. Ženské pohlavní orgány (1407, 1411, 1412, 1415, 1417, 1418, 1421, 1422, 1424, 2401-2405, 2409-2412, 2414-2416, 2419-2421)
 45. Těhotenství, porod a laktace (1407, 1411, 1412, 1415, 1417, 1418, 1421, 1422, 1424, 2401, 2402, 2404, 2405, 2409-2412, 2414-2416, 2419-2421)
 46. Termoregulace (2406, 2407, 2419-2423)

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002