Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Sylabus Modulu STRUKTURA a FUNKCE

zimní semestr

Kurz 1 – Pohyb (7 týdnů)

Přednášky

Struktura

•  Úvod do morfologie

•  Obecná osteologie a kosti končetin

•  Obecná artrologie

•  Obecná myologie a svaly končetin

•  Obecná neurologie a míšní nervy

•  Osová kostra a pánev jako celek

•  Lebka a vývoj hlavy a krku I

•  Lebka a vývoj hlavy a krku II

•  Svaly a nervy hlavy a krku

•  Svaly a nervy hrudníku a zad

•  Svaly a nervy břicha a pánevního dna

Funkce

•  Historie a současnost fyziologie; úvod do experimentální propedeutiky

•  Vápník a jeho význam pro metabolizmus kostí

•  Fyziologie svalové činnosti, vlastnosti dráždivých tkání, akční potenciály. Svalový tonus, síla a práce

•  Metabolizmus svalové buňky

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Kosti horní končetiny - cvičení

•  Klouby horní končetiny - cvičení

•  Kosti dolní končetiny - cvičení

•  Klouby dolní končetiny - cvičení

•  Svaly a nervy končetin - cvičení

•  Osová kostra a pánev jako celek - cvičení

•  Lebka – kosti - cvičení

•  Lebka – topografie I - cvičení

•  Lebka – topografie II - cvičení

•  Svaly a nervy hlavy a krku - cvičení

•  Svaly a nervy hrudníku a zad - cvičení

•  Svaly a nervy břicha a pánevního dna - cvičení

Funkce

•  Bezpečnost experimentální práce; vedení protokolu; vědecké informace - cvičení

•  Práce s laboratorními zvířaty; základy statistiky - cvičení

•  Chirurgická technika na modelu - cvičení

•  Chirurgická technika na zvířeti, pitva laboratorního potkana, zavádění cévních a tracheálních kanyl I - cvičení

•  Chirurgická technika na zvířeti, pitva laboratorního potkana, zavádění cévních a tracheálních kanyl II - cvičení

•  Nervosvalový preparát a myografická křivka. Klidový a akční potenciál svalů a nervosvalového preparátu – cvičení

•  Funkce kostí a svalů

•  Biochemie kosti a svalu - cvičení

Konference

 

Kurz 2 – Trávení (3 týdny)

Přednášky

Struktura

•  Vývoj hlavy a krku

•  Trávicí soustava I – ústní dutina, zuby a hltan

•  Trávicí soustava II – vývoj trubice a žláz

•  Trávicí soustava III – trubice

•  Trávicí soustava IV – žlázy a pobřišnice

Funkce

•  Funkce trávící soustavy I

•  Funkce trávící soustavy II

•  Funkční biochemie trávicí soustavy

•  Biochemie jater

•  Vztahy v intermediárním metabolizmu

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Trávicí soustava I – ústní dutina, zuby a hltan - cvičení

•  Trávicí soustava II – trubice I

•  Trávicí soustava III – trubice II

•  Trávicí soustava IV – vývoj a pobřišnice

•  Trávicí soustava V – žlázy a pobřišnice

•  Trávicí soustava – anatomické preparáty - cvičení

•  Trávicí soustava – histologické preparáty I- cvičení

•  Trávicí soustava – histologické preparáty II - cvičení

Funkce

•  Stanovení amyláz - cvičení

•  Měření podkožního tuku. Fyziologie výživy - cvičení

•  Funkce trávící soustavy

•  Trávení, játra, žloutenka - cvičení

Konference

 

Kurz 3 – Dýchání a krev (2 týdny)

Přednášky

Struktura

•  Dýchací soustava I

•  Dýchací soustava II

Funkce

•  Funkce krve, krvetvorné orgány a krevní plazma

•  Hemokoagulace. Krevní elementy, krevní skupiny

•  Fyziologie dýchání I

•  Fyziologie dýchání II

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Dýchací soustava I

•  Dýchací soustava II

•  Dýchací soustava – anatomické preparáty - cvičení

•  Dýchací soustava – histologické preparáty - cvičení

Funkce

•  Počítání erytrocytů, stanovení hemoglobinu, stanovení hematokritu, výpočty hodnot ery, FW - cvičení

•  Počítání leukocytů, hemokoagulace, APTT, QUICK, fragilita kapilár, určování krevních skupin - cvičení

•  Krev I

•  Krev II

•  Spirometrie - cvičení

•  Mechanika dýchání - cvičení

•  Dýchání

•  Biochemie dýchání

Konference

 

Kurz 4 – Vylučování a Rozmnožování (3 týdny)

Přednášky

Struktura

•  Ledvina a její vývoj

•  Vývodní vylučovací cesty a vývoj

•  Pohlavní soustava - vývoj

•  Mužské pohlavní ústrojí

•  Ženské pohlavní ústrojí

•  Výživa zárodku a plodu

Funkce

•  Fyziologie ledvin a vylučování I

•  Fyziologie ledvin a vylučování II

•  Biochemické aspekty funkce ledvin

•  Metabolizmus vody a minerálních látek

•  Acidobazická rovnováha

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Ledvina a její vývoj

•  Vývodní vylučovací cesty

•  Pohlavní soustava - vývoj

•  Mužské pohlavní ústrojí

•  Ženské pohlavní ústrojí

•  Výživa zárodku a plodu

•  Vylučovací a rozmnožovací – anatomické preparáty - cvičení

•  Vylučovací a rozmnožovací soustava – histologické preparáty I - cvičení

•  Rozmnožovací soustava – histologické preparáty II - cvičení

Funkce

•  Osmotická polyurie. Střevní motilita - cvičení

•  Ledviny

•  Chemické vyšetření moči, močový sediment - cvičení

•  Acidobazická rovnováha, Astrup

Konference

 

Kurz 5 – Topografická pitva končetin

Struktura

•  Pitva horní končetiny (1. den)

•  Pitva dolní končetiny (2. den)

•  Pitva nervů obou končetin (3. den)

•  Pitva cév obou končetiny (4. den)

•  Pitva topografických míst končetiny (5. den)

•  Pitva končetiny (6. den)

•  Pitva končetiny (7. den)

 


letní semestr

Kurz 6 – Oběh (4 týdny)

Přednášky

Struktura

•  Srdce a jeho vývoj I

•  Srdce a jeho vývoj II

•  Tepenná soustava a její vývoj I

•  Tepenná soustava II

•  Žilní soustava a její vývoj

•  Mízní soustava I

•  Mízní soustava II

Funkce

•  Srdeční revoluce. Srdeční akční potenciál. Elektrická aktivita srdce. EKG

•  Metabolizmus myokardu. Arteriální a venózní hemodynamika. TK

•  Mikrocirkulace. Mízní soustava. Speciální krevní oběhy

•  Fetální oběh. Regulace činnosti srdce a cév

•  Biochemie srdce a cévní soustavy

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Srdce a jeho vývoj

•  Srdce – převodní soustava a cévy - cvičení

•  Tepenná soustava I

•  Tepenná soustava II

•  Žilní soustava

•  Mízní soustava I

•  Mízní soustava II

•  Cévní a mízní soustava – histologické preparáty - cvičení

•  Cévní a mízní soustava – anatomické preparáty - cvičení

Funkce

•  Měření tlaku krve - cvičení

•  Změny krevního tlaku a tepové frekvence po zátěži - cvičení

•  EKG - cvičení

•  Stanovení barorecepční citlivosti - cvičení

•  Srdce a krevní oběh

•  Kardiovaskulární onemocnění - cvičení

Konference

 

Kurz 7 – Regulace: Nervová soustava (6 týdnů)

Přednášky

Struktura

•  Úvod do nervové soustavy

•  Mícha

•  Mozkový kmen

•  Lebka a hlavové nervy I

•  Lebka a hlavové nervy II

•  Mozeček a střední mozek

•  Mezimozek

•  Bazální ganglia

•  Mozková kůra

•  Autonomní nervová soustava

•  Mozkové komory, cévy a pleny

•  CNS – dráhy

•  CNS – limbický systém a okruhy

Funkce

•  Obecná neurofyziologie

•  Receptory a neurotransmitery. Metabolizmus mozku. Bariérové systémy CNS

•  Elektrofyziologické metody používané v klinické diagnostice

•  Funkce páteřní míchy, mozečku a mozkového kmene

•  Funkce středního mozku, mezimozku a bazálních ganglií

•  Funkce mozkové kůry. Učení a paměť.

•  Fyziologie somestetického systému, propriocepce a motoriky

•  Fyziologie a patofyziologie bolesti

•  Limbický systém. Mimovolní a volní jednání. Fyziologie bdění a spánku

•  Fyziologie viscerálních a neurohumorálních regulací. Fyziologie mimořádných situací. Výzkumné směry současné fyziologie

•  Biochemické aspekty funkce mozku

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Vývoj a vnitřní stavba nervové soustavy

•  Mícha

•  Periferní nervy

•  Kmen

•  Lebka a hlavové nervy I

•  Lebka a hlavové nervy II

•  Mozeček a střední mozek

•  Mezimozek

•  Bazální ganglia

•  Mozková kůra

•  Autonomní nervová soustava

•  Mozkové komory, cévy a pleny

•  CNS – dráhy a okruhy

•  Nervová soustava – anatomické preparáty - cvičení

•  Nervová soustava – histologické preparáty - cvičení

Funkce

•  EEG u člověka - cvičení

•  Reflexy u člověka. Měření reakční doby - cvičení

•  Podvaz sedacího nervu - cvičení

•  Učení a paměť - cvičení

•  Evaluace bolesti - cvičení

•  CNS I

•  CNS II

•  CNS III - cvičení

Konference

 

Kurz 8 – Smysly (1 týden)

Přednášky

Struktura

•  Oko

•  Ucho a spánková kost

•  Čich, Chuť, Hmat

Funkce

•  Fyziologie zrakového systému

•  Fyziologie sluchového, rovnovážného, chuťového a čichového systému

•  Biochemie smyslového vnímání

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Oko

•  Ucho a spánková kost

•  Čich, Chuť, Hmat

•  Smysly – histologické preparáty - cvičení

Funkce

•  Zraková ostrost, perimetrie - cvičení

•  Akomodace, barvocit, oftalmoskopie, zkoušky sluchu - cvičení

•  Smysly

 

Kurz 9 – Regulace: Endokrinologie (4 týdny)

Přednášky

Struktura

•  Žlázy s vnitřním vyměšováním

•  Plodové období a porod

•  Kůže a mléčná žláza

Funkce

•  Obecná fyziologie hormonů. Zpětná vazba. Regulace sekrece hormonů

•  Hypotalamus a jeho hormony. Hormony podvěsku

•  Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek

•  Hormony kůry a dřeně nadledvin. Stres

•  Mužské a ženské pohlavní hormony. Fyziologie těhotenství a porodu

•  Endokrinní funkce slinivky a trávící soustavy

•  Zásahy hormonů do metabolizmu

•  Biochemie zvláštních situací

•  Termoregulace

•  Biochemie tukové tkáně

Semináře a Cvičení

Struktura

•  Žlázy s vnitřním vyměšováním

•  Žlázy s vnitřním vyměšováním – histologické preparáty - cvičení

•  Kůže a mléčná žláza

•  Kůže a mléčná žláza – histologické preparáty - cvičení

Funkce

•  Hormonální účinky stresu - cvičení

•  Testování operovaných zvířat. Těhotenské a ovulační testy - cvičení

•  Metabolizmus matky a dítěte

•  Endokrinologie I

•  Endokrinologie II

•  Biochemie v medicíně, interpretace laboratorních hodnot

Konference

 

Kurz 10 – Topografická pitva těla

Struktura

•  Pitva těla – krajiny, čáry, průměty (1. den)

•  Pitva topografických míst hlavy (2. den)

•  Pitva topografických míst krku (3. den)

•  Pitva topografických míst hrudníku (4. den)

•  Pitva topografických míst břicha (5. den)

•  Pitva topografických míst zad a pánve (6. den)

•  Pitva těla – vstupy do těla (7. den)

•  Pitva těla – vybrané topografické místo (8. den)

•  Pitva těla – vybrané topografické místo (9. den)

•  Pitva těla (10. den)

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002