Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

 Půjčování anatomických preparátů

Zásady půjčování biologického materiálu k samostudiu na Ústavu anatomie 3. LF UK

Budova 3. LF UK, 5. patro, místnost 521

denně 8.00 - 15.45

Zde jsou k vypůjčení pouze kosti, modely a řezy mozkem.

Vypůjčit si materiál lze proti kartě Student 3. LF UK/ISIC každý den od 8.00 hodin a je nutné jej vrátit do 15.45 hodin téhož dne. K samostudiu je určena místnost 503, pokud v ní neprobíhá výuka, a 6. patro. Není dovoleno odnášet výukový materiál mimo vymezené prostory a rovněž není přípustné vynášet jej z budovy.

Kosti jsou uloženy v krabicích, drobné kůstky v malých plastikových krabičkách.
Prosím, nemíchejte kosti z různých sad a přepočítejte je před vrácením
ve vlastním zájmu.

 

Pavilon CH, areál FNKV, pitevní trakt

denně 8.00 - 15.30

Zde jsou k dispozici kosti (bez lebky) a mokré preparáty (klouby, končetiny, orgány, srdce, mozek).

Při vstupu do pitevního traktu se studenti povinně prokazují kartou Student 3. LF UK/ISIC a nosí ji viditelně připevněnou na plášti po celou dobu přítomnosti v pitevním traktu. Bez karty Student 3. LF/ISIC karty nebude studentům umožněn vstup do pitevního traktu ani půjčování preparátů.

Preparáty si lze vypůjčit u pitevního laboranta proti kartě Student 3. LF/ISIC každý den od 8.00 hodin a je nutné je vrátit do 15.30 hodin . K samostudiu je přednostně určena pitevna 2 (menší pitevna vedle přípravny).

Není dovoleno nosit mokré preparáty do učebny a vynášet je z pitevního traktu.

Studentům je zakázán vstup na přípravnu a samovolná záměna preparátů!

Preparáty jsou uloženy v umělohmotných zásobnících.
Při studiu pokládejte preparáty pouze na tácy. Během studia zásobníky pevně uzavřete, aby se fixační tekutina nevypařovala.
Fixační tekutinu pak vylijte zpět do zásobníků a ty řádně uzavřete.
Děkujeme.

V době konání Kurzu 6 a 11 (Pitv končetin a Pitva těla) je provoz pitevny omezen,
samostudium preparátů je možné pouze v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin.


Společná ustanovení

Při prvním nedodržení pokynů bude studentovi příště půjčen materiál na omezenou dobu, při opakovaném nedodržení pokynů už mu studijní materiál NEBUDE půjčován.

Při ztrátě a i při poškození či zničení preparátů budou studenti finančně postiženi, výši finanční náhrady určí přednosta ústavu.

Při opakované ztrátě, poškození či zničení preparátů bude se studentem zahájeno kárné řízení.

Ve všech případech se studenti musí držet pokynů zaměstnanců Ústavu anatomie.

Během studia biologického materiálu je zakázáno požívat nápoje a jídlo, pořizovat fotografie, obrazové i zvukové záznamy a telefonovat.

Změna dnů a doby půjčování vyhrazena.
Anatomické preparáty se z technických důvodů nepůjčují v době Vánočních svátků a letních prázdnin (měsíc červenec a srpen).


 Půjčování histologických preparátů

Budova 3. LF UK, 5. patro, místnost 521

Leden, únor, květen, červen

- nejprve je nutné se zapsat na nástěnku v 5. patře budovy děkanátu vlevo vedle dveří č. 521
(lze se zapsat nejvýše 1x v jednom týdnu).

- půjčení buď v místnosti 521 (v případě studia v místnosti 318)
nebo přímo v 319 (pouze v pátek a v případě studia v místnosti 319)
proti ISIC a podpisu

- půjčení vždy na 120 minut – půjčení a vrácení v celou hodinu přesně!

- v případě poškození preparátu nebo mikroskopu je nezbytné toto nahlásit, jinak budou uplatňovány sankce (pokuta, řízení před revizní komisí)

- nejezte a nepijte při prohlížení
-
nenechávejte preparáty v mikroskopu
-
nevyměňujte si preparáty s ostatními a neprohazujte jejich pořadí v krabici
-
po skončení práce vypněte mikroskop

Září

Půjčování histologických preprátů během měsíce září probíhá bez předchozího zapisování,
osobně podle ústní dohody ve dveřích č. 521,
denně mezi 8.00 a 15.45.


Doporučujeme konzultace, které jsou možné nejen u kroužkového asistenta!

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002