Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ AKTIVITA

TÉMATA PRO ROK 2012-13

Školitel David Kachlík

Processus supracondylaris a Struthersův kanál

Graefeho perforátor

Variace přídatných ledvinných tepen

Variace v povodí arteria tibialis posterior et arteria fibularis

Správnost užití anatomického názvosloví ve vybraných klinických časopisech

Systematizace anatomických kostních variací

Anatomická schémata složitých oblastí lidského těla

Anatomie v umění

Vybraná témata lidské anatomie kresbou a v modelech

Typologie a topografie hlavních tepenných variací

 

Školitel Václav Báča

Klinické aspekty topografických útvarů hlavy a krku

Klinické aspekty topografických útvarů krku

Klinické aspekty topografických útvarů hrudníku

Klinické aspekty topografických útvarů břicha

Klinické aspekty topografických útvarů malé pánve

Klinické aspekty topografických útvarů zad

 

V případě zájmu kontakujte co nejdříve osobně Davida Kachlíka (viz email níže).

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002