Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Pravidla uznávaní zápočtů z Modulu 1A pro školní rok 2012/2013

Vzhledem ke změně výukového kurikula je nutné přizpůsobit i způsob uznávání zápočtů při opakování ročníku. U jednotlivých zápočtů může nastat některá z těchto situací:

1. Student/ka má splněné všechny dílčí i souhrnné zápočty z Modulu 1A (1. ročník zimní semestr, 1. ročník LS, 2. ročník ZS, 2. ročník ZS) a chybí mu/jí zkouška:

Řešení: všechny zápočty se uznávají, student/ka se může rovnou zapsat na zkoušku, která se bude konat v řádných termínech v letním zkouškovém období roku 2013.

 

2. Student/ka nemá splněné podmínky dílčího zápočtu v některém z předmětů, má však splněnou docházku:

Řešení: student/ka musí absolvovat všechna průběžná i závěrečná zkoušení v těch kurzech, které patří do semestru s chybějícím zápočtem (viz tabulka). Docházka se uznává, splněná průběžná zkoušení však ne! Testy lze absolvovat pouze v řádných termínech vypsaných v rozvrhu (viz podmínky pro udělení zápočtu). Poté se student/ka se může zapsat na zkoušku, která se bude konat v řádných termínech v letním zkouškovém období roku 2013.

Chybí zápočet z:

Je nutné absolvovat závěrečné zkoušení z kurzu:

1. ročníku – zimní semestr

Pohyb (1- test ) + Krev (2- test ) + Pitva končetin (6- ústní zkoušení )

1. ročníku – letní semestr

Trávení (3- test ) + Dýchání (4- test ) + Vylučování a rozmnožování (5- ústní zkoušení )

2. ročníku – zimní semestr

Oběh (7- test ) + Řízení 2: Endokrinologie (10- test )

2. ročníku – letní semestr

Řízení 1: Nervový systém (8- ústní zkoušení+test ) + Smysly (9- test ) + Pitva těla (11- ústní zkoušení )

 

3 . Student/ka nemá splněné podmínky dílčího zápočtu v některém z předmětů a nemá splněnou docházku:

Řešení: student/ka absolvuje výuku a zkoušení v plném rozsahu bez výjimek, odpovídající danému semestru dle tabulky. Poté se student/ka může zapsat na zkoušku, která se bude konat v řádných termínech v letním zkouškovém období roku 2013.

 

O uznání zápočtů musí student/ka požádat na úředním formuláři a splněné povinnosti doloží výpisem ze SIS (vydá studijní oddělení). Na základě těchto dokumentů rozhodne vedoucí předmětu o rozsahu uznaných povinností dle výše uvedených pravidel.


V případě přerušení musí student/ka nejprve zrušit přerušení (obnvoitstudium) na Studijním oddělení a terpve poté nastoupit do výuky (výuka probíhá pro všechny studenty stejně), student však skládá zkuošku pouze v mimořádných termínech !

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002