Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

VĚDA

Výzkumné zaměření Ústavu anatomie

Ústav anatomie 3. LF UK je zaměřen největší měrou na následující výzkumná témata:

1. klinická anatomie pohybové a cévní soustavy (Stingl, Doubková, Báča, Kachlík)

2. neuroanatomie (Zach, Mrzílková)

3. aplikovaná anatomie pro endoskopie a operační přístupy (Báča)

4. antropologie (Riedlová)

5. terminologie a nomenklatura (Kachlík)

6. historie anatomie (Kachlík)

V oblasti postgraduálního studia jsou naši studenti aktivní v oborech
„Experimentální chirurgie“ - Michal Kheck, Tereza Mušková, Radovan Turyna, Marek Koňařík, Radek Bartoška, Jan Marvan
„Neurovědy“ - Jana Mrzílková, Martina Kutová

Pracovníci:

Fotografie
Jméno
Pozice
Odkazy
Václav Báča
docent

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

Alena Doubková
odborná asitentka

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

David Kachlík
odborný asitent

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

 
Jana Mrzílková
odborná asitentka

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

 
Jitka Riedlová
odborná asitentka

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

Josef Stingl

přednosta
profesor

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

Petr Zach
odborný asitent

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

Jakub Miletín
výpomocný asistent
 
Kristýna Vymětalová
výpomocný asistent
 

Bývalí pracovníci Ústavu anatomie

2005-2010
Ivo Klepáček
odborný asitent

Podrobnosti

Curriculum vitae
Publikace

2011-2012
Elizabeth Adenubiová
výpomocný asistent
 
2009-2012
Jakub Kníže
výpomocný asistent
2010-2012
Petr Macháč
výpomocný asistent
 
2010-2012
Tomáš Pelcl
výpomocný asistent
2010-2012
Pavel Těšínský
výpomocný asistent
 
2011
Robert Nagypal
výpomocný asistent
2010-2013
Alexandra Gregušová
       

 

Granty Ústavu anatomie

Číslo grantu
Název
Řešitelé
Doba trvání
GAUK 103/2004/C

Architektonika a cévní zásobení ileocékálního spojení

J. Stingl, D. Kachlík, V. Báča
2004 - trvá
IGA MZ ČR č. NR/7857-3
Růst dítěte a jeho hodnocení, sociální nerovnosti a další faktory, které růst ovlivňují
J. Vignerová, J. Riedlová et al.
2004 - trvá
MŠMT 404/2004
Vytvoření multimediálního atlasu české anatomické nomenklatury s výstupy na Internetové síti a CD-romu
D. Kachlík, V. Báča, P. Čech
2004
MŠMT 69/6a/2003
402/2004
Vytvoření otevřeného multimediálního centra pro výuku normální anatomie a chirurgických miniinvazivních metod
V. Báča, J. Stingl
2003, 2004
VZ 3
Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů
J. Stingl
1998-2004
FRVŠ 2914/2003/F3
Inovace metodiky konzervace těl pro zkvalitnění výuky topografické anatomie
V. Báča, J. Stingl
2003
GAUK 25/2001/C
Změny cévního zásobení střeva u idiopatických střevních zánětů s hlavním zaměřením na Crohnovu chorobu
I. Rathous, M. Lukáš, D. Kachlík, I. Klepáček
2001-2003
GAUK 57/2001/C
Vasa vasorum povrchových žil dolních končetin
D. Kachlík, J. Stingl, V. Báča
2001-2003
GAUK 66/2001/C
Frekvence poranění jater a sleziny při dopravních nehodách
A. Doubková, V. Báča, D. Kachlík, J. Stingl, H. Kovandová
2001-2003
IGA MZ ČR č. 6792-3

6. celostátní antropometrický výzkum dětí a mládeže 2001

J. Vignerová, J. Riedlová et al.
2001- 2003
FRVŠ 2107/01/F3
Inovace výuky anatomie s využitím multimediálních technologií
Z. Turková
2001-2002
GAUK 103/2000/C
Struktura kostní tkáně v oblasti proximálního konce femuru
Prof.J.Stingl, V. Báča
2000-2002
GAUK 104/2000/C
Postnatální vývoj lymfatických cév v m.spinotrapezius krysy
J. Rejmontová
2000-2002
GAUK 108/1999/C
Cévní zásobení tlustého střeva
D. Kachlík, J. Stingl
1999-2001
EUREKA 1871 OE 45/3
Vytvoření biomechaniského modelu lidského těla pro účely počítačové simulace nárazových zkoušek vozidel
J.Kovanda, J. Stingl
1998-2000
IGA MZ ČR 3979 - 3

Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže České republiky

J. Vignerová, J. Riedlová et al.
1997-2000

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002