Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Petr Zach, MD. PhD.

Publikace

Publikace s IF:

1. Murali R, Wolfe JH, Erber R, Chice SM, Murali MR, Durkin HG, Zach P , Auci DL. Altered levels of urokinase on monocytes and in serum of children with AIDS; effects on lymphocyte activation and surface marker expression. JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 64 (2): 198-202, 1998.

 

2. Smetana K, Petrovicky P, Zach P , et al. Brain lesion-induced alteration of selected phenotypic properties of spleen macrophages and their partial restoration in the course of foreign body reaction against intraperitoneally implanted polymers . J MATER SCI-MATER M 10: (7) 425-429 JUL 1999.

 

3. Smetana K, Zach P , Nemcova V, et al. Experimental lesion of medial frontal cortex mediates inhibition of expression of carbohydrate-binding sites in the spleen macrophages in rat . FOLIA BIOL-PRAGUE 45: (3) 87-90 1999.

 

4. Kristofikova Z, Cermak M, Benesova O, Klaschka, J. and Zach, P .: Exposure of postnatal rats to a static magnetic field of 0.14 T influences functional laterality of the hippocampal high-affinity choline uptake system in adulthood; In vitro test with magnetic nanoparticles .

NEUROCHEMICAL RESEARCH 30 (2): 253-262 FEB 2005

 

5. Valeš, K, Zach, P ., Bielavská, E.: Metabotropic but not ionotropic glutamate receptor antagonists impair conditioned taste aversion acquisition in the parabrachial nucleus of rats, EXP BRAIN RES, 2005, NOV 5:1-8.

 

6. Kristofikova Z , Ricny J , Kozmikova I , Ripova D , Zach P , Klaschka J . Sex-dependent Actions of Amyloid Beta Peptides on Hippocampal Choline Carriers of Postnatal Rats. Neurochem Res. 2006 Mar;31(3):351-60.

 

7. Zach P , Křivánek J, Valeš K. Serotonin and dopamine in the parabrachial nucleus of rats during conditioned taste aversion learning. Behav Brain Res. 2006 Jun 30;170(2):271-6.

 

8. Krištofiková Z, Kozmiková I, Hovorková P, Ríčný J, Zach P , Majer E, Klaschka J, Rípová D. Lateralization of hippocampal nitric oxide mediator system in people with Alzheimer disease, multi-infarct dementia and schizophrenia. Neurochem Int. 2008.

 

9. Hovorkova P, Kristofikova Z, Horinek A, Ripova D, Majer E, Zach P , Sellinger P, Ricny J. Lateralization of 17Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 in Hippocampi of Demented and Psychotic People. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008 Sep 3; 26 ( 3 ): 193-198 .

 

10. Zach, P , Kristofikova, Z, Zdena, Mrzilkova, J et al. Planum temporale analysis via a new volumetric method in autoptic brains of demented and psychotic patiens. Current Alzheimer Research. 2008

 

11. J. Svoboda, P. Telensky, K. Blahna, P. Zach , J. Bures and A. Stuchlik: Lesion of posterior parietal cortex in rats does not disrupt place avoidance based on either distal or proximal orienting cues. Neuroscience Letters. 2008, 445: 73-77 (IF=2,1)

 

Publikace bez IF:

 

1. Zach P , Kruzik P, Smetana K, et al. The brain lesion influences the numbers of peripheral blood leukocytes in the rat . J BRAIN RES 39: (4) 489-492 1999.

 

2. P.Zach , Z.Krištofiková, E.Majer, P.Selinger: Alterations in the planum temporale in patients with Alzheimer disease estimated via a new volumetric method. Homeostasis, 43/2, 2004, str. 105.

 

3. Z.Krištofiková, I.Skuba, P.Hovorková, J.Říčný, P.Zach , E.Majer, P.Selinger, J.Klaschka a D.Řípová: Lateralizace mediátorového systému oxidu dusnatého v hipokampu lidí se schizofrenií a Alzheimerovou demencí. Psychiatrie 9, suppl. 2, 63-64 (2005).

 

4. Bartoš A, Zach P , Diblíková F, Tintěra J, Řípová D, Brunovský M. Vizuální kategorizace mediotemporální atrofie na MR mozku u Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2007; 11 (Suppl. 3): 49-52.

5. ZACH, P ., BARTOŠ, A., TINTĚRA, J., MRZÍLKOVÁ, J., ŘÍPOVÁ, D. Medial Temporal Atrophy (MTA) on magnetic resonance images in patients with Alzheimer disease. In 9th Congress of the European Association of Clinical Anatomy (EACA) 2007 Prague, Czech Republic. KACHLIK, D., eds. Bologna: Medimond, 2007, p. 91-93.

6. BARTOŠ, A., ZACH, P ., TINTĚRA, J., ŘÍPOVÁ, D., BRUNOVSKÝ, M. Vizuální a volumetrická atrofie hipokampu u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, roč. 70/103, č. Suppl., s. 24-25.

 

7. Bartos, A, Zach, P , Ibrahim, I, et al. Visual rating and volumetry of hippocampus on magnetic resonance imaging in Alzheimer disease EUROPEAN PSYCHIATRY, 23: 187-187 2008.

 

8. Karel Smetana, Jr, Petr Zach , Fu-Tong Liu, Maria Burchert, Hans-Joachim Gabius: Phenotypic heterogeneity of spleen macrophages in the rat – in vivo study. E J Pathol., 5(4), 994-04, 1999.

 

9. Zach, P, Mrzílková J. Technika nácviku vědomé pozornosti ve zdraví i nemoci. Kontakt, 1, 209-213. 2008

 

Books of abstract:

Z.Kristofikova, I.Skuba, P.Hovorkova, J.Ricny, P.Zach , E.Majer, P.Selinger and J.Klaschka: Lateralization of hippocampal nitric oxide mediator system. J.Neurochem. (94, suppl. 2, 2005, p. 62).

 

Zach P , Bartoš A, Tintěra J, Mrzílková J, Řípová D. Medial temporal atrophy (MTA) on magnetic resonance images in patients with Alzheimer disease . Surgical and radiologic anatomy 2007; 29(6): 483.

ŘÍPOVÁ, D., ZACH, P ., KRIŠTOFIKOVÁ, Z., MAJER, E., SELINGER, P. Alterations in laterality of planum temporale in demented but not in schizophrenic patients. Alzheimer`s and Dementia, 2006, vol. 2, no. 3, Suppl. 1, p. S428.

 

Kapitola v knize:

 

P.Zach , Z.Krištofiková, E.Majer, P.Selinger and D. Řípová. Alterations in the planum temporale in patients with Alzheimer disease estimated via a new volumetric metod. In:

New trends in Alzheimer and Parkinson Related Disorders: ADPD2005, Eds. A. Fischer, I.Hanin, M.Memo, F.Stocchi, Medimond, International Proceedings, 2005, str. 171-175.

 

Přednášky:

 

A. Bartoš, P. Zach, J. Tintěra, D. Řípová, M. Brunovský. Vizuální a volumetrická atrofie hipokampu u pacientů s Alzheimerovou nemocí. 2007

 

Účast na grantových projektech:

 

Grant 139/1997/C/1.LF: NO buňky mozkového kmene, jejich vulnerabilita a reakce na lesi v CNS. Hlavní řešitel: Anatomický ústav 1. LF UK. Období řešení: 1997-1999.

 

Grant IGA NF/7576-3: Testování lateralizace mediátorového systému oxidu dusnatého v hipokampu lidí se schizofrenií a Alzheimerovou nemocí. Hlavní řešitel: Psychiatrické centrum Praha, spoluřešitelé: Psychiatrická léčebna Bohnice a FN Bulovka. Období řešení: 2003-2005.

 

Symposia a konference:

 

Mezinárodní symposium na Anatomickém ústavu 1.LF UK Praha, Biomateriály a Morfologie, 1995.

Zach P , Durkin, H et al. Supression of IgE-peak in BPO-KLH stimulated mice. Abstrakta a krátká sdělení, 1995, str. 92.

 

40. Mezioborová konference o klinickém a experimentálním výzkumu vyšších nervových funkcí, Plzeň, 2004.

Zach, P , Krištofíková Z, Selinger P, Majer E. Planum temporale, post mortem volumetrie u člověka. Poster. Abstrakt: Homeostasis 43/2, 2004, str. 105.

 

7th International Konference AD/PD 2005, Sorrento, Italy, March 9-13, 2005.

P.Zach , Z.Krištofiková, E.Majer, P.Selinger and D. Řípová. Alterations in the planum temporale in patients with Alzheimer disease estimated via a new volumetric metod. Poster a abstrakt v Book of abstracts (p. 78). New trends in Alzheimer and Parkinson Related Disorders: ADPD2005, Eds. A. Fischer, I.Hanin, M.Memo, F.Stocchi, Medimond, International Proceedings, 2005, str. 171-175.

 

12. Celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí, Luhačovice, 15-18 června, 2005.

 

1. Krištofiková, Z., Skuba, I., Hovorková, P., Říčný, J., Zach, P. , Majer, E., Selinger, P., Klaschka, J., Řípová, D.: Neurochemická studie – lateralizace mediátorového systému oxidu dusnatého v hipokampu lidí se schizofrenií a Alzheimerovou demencí, srovnání s asymetrií planum temporale.

 

2. P.Zach , Z.Krištofiková, E.Majer, P.Selinger a D.Řípová: Volumetrická studie

laterality planum temporale u lidí se schizofrenií a Alzheimerovou demencí.

 

20th Biennial Meeting of ISN.ESN (Innsbruck, 21st – 26th August, 2005)

Z.Kristofikova, I.Skuba, P.Hovorkova, J.Ricny, P.Zach , E.Majer, P.Selinger and J.Klaschka: Lateralization of hippocampal nitric oxide mediator system. Poster a abstrakt v J.Neurochem. (94, suppl. 2, 2005, p. 62).

 

Mind and Life XIII: Investigating the Mind 2005, November 8 - 10, 2005.

The Science and Clinical Applications of Meditation, DAR Constitution Hall, Washington DC.

 

5. konference České společnosti pro neurovědy, 19.-21. listopad, IKEM, Praha, 2006.

Krištofiková, Z., Kozmiková, I., Hovorková, P., Říčný, J., Zach, P. , Majer, E., Selinger, P., Řípová, D, Klaschka, J.: Lateralization of nitric oxide mediator systém in the hippocampus of people with Alzheimer disease and schizophrenia, poster.

 

 

The 10th International Conference on Alzheimer´s Disease and Related Disorders. ICAD 2006, July 15-20, Madrid, Spain.

 

P. Zach , J. Mrzílková, Z.Krištofiková, E.Majer, P.Selinger and D.Řípová.

Alterations in laterality of planum temporale in demented but not in schizophrenic patiens. Poster session.

 

Mind and Life Institute.

Summer research program, Garrison, NY, USA, 10.6.-17.6.2006. Dialogues between western neuroscience and contemplative traditions. Poster: Neuroanatomical systems involved in Mindfulness based stress reduction program.

 

9th EACA kongress, Prague, 5-8 September, 2007.

Poster: Medial Temporal Atrophy (MTA) on Magnetic Resonance Images in Patients with Alzheimer Disease. Petr Zach , Aleš Bartoš, Jaroslav Tintěra, Jana Mrzílková, Daniela Řípová.

Zach P, Bartoš A, Tintěra J, Mrzílková J, Řípová D. Medial temporal atrophy (MTA) on magnetic resonance images in patients with Alzheimer disease . Surgical and radiologic anatomy 2007; 29(6): 483

 

7. konference Centra neuropsychiatrických studií, 3.-5. 10. 2007

Přednáška s uveřejněním v časopise Psychiatrie.

Bartoš A, Zach P , Diblíková F, Tintěra J, Řípová D, Brunovský M. Vizuální kategorizace mediotemporální atrofie na MR mozku u Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie 2007; 11 (Suppl. 3): 49-52.

 

Grant IGA NF 9180-3: Role glutamátu v neurodegenerativních změnách hipokampu způsobených stresem. Hlavní řešitel: Fyziologický ústav AV, spoluřešitel: 3.LF UK. Období řešení: 2007-2009.

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002