Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Jitka Riedlová, RNDr.

List of publications

 

MONOGRAPHY

Bláha, P. a kol.: Antropometrie českých předškolních dětí ve věku od 3 do7 let, 1. díl, Praha 1990

 

Bláha, P. a kol.: Antropometrie českých předškolních dětí ve věku od 3 do7 let, 2. díl, Praha 1990

 

Bláha, P.; Vignerová, J.; Paulová, M.; Riedlová, J.; Kobzová, J.; Krejčovský, L.: Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let), I. a II. díl, Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova Praha, 1999.

 

Bláha, P.; Vignerová, J.; Riedlová, J.; Kobzová, J.; Krejčovský, L.; Brabec, M.: 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Základní tělesné charakteristiky 0 – 19 let, percentilové grafy 0 – 18 let, rozměry hlavy dětí 0 – 6 let. Státní zdravotní ústav v Praze, Praha, 2005. ISBN 80-7071-251-1.

 

Vignerová, J.; Riedlová, J.; Bláha, P.; Kobzová, J.; Krejčovský, L.; Brabec, M.; Hrušková, M.: 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Souhrnné výsledky. PřF UK v Praze a SZÚ 2006, Praha. 236 s. ISBN 80-86561-30-5.

 

Bláha, P.; Krejčovský, L.; Jiroutová, L.; Kobzová, J.; Sedlak, P.; Brabec, M.; Riedlová, J.; Vignerová, J.: Somatický vývoj současných českých dětí, Semilongitudinální studie, Praha 2006, PřF UK v Praze a SZÚ, 346 stran, ISBN 80-86591-24-0.

 

CHAPTER IN BOOK

 

Krejčovský, L.; Riedlová, J.; Bláha, P.: Metodika měření vybraných tělesných parametrů. In: Vignerová, J.; Bláha, P.: Sledování růstu českých dětí a dospívajících, Norma, vyhublost, obezita. Praha 2001, s. 15–21.

 

Bláha, P.; Jiroutová, L.; Kobzová, J.; Paulová, M.; Riedlová, J.: Komentář k percentilovým grafům. In: Vignerová, J.; Bláha, P.: Sledování růstu českých dětí a dospívajících, Norma, vyhublost, obezita. Praha 2001, ss. 21-26.

 

Vignerová, J.; Bláha, P.; Kobzová, J.; Krejčovský, L.; Riedlová, J.: Jak sledovat tělesný růst dítěte. In: Josef Švejcar: Péče o dítě. Doplněné, rozšířené a aktualizované vydání. Nuga, Praha 2003.

 

Vignerová, J.; Riedlová, J.: Růst dítěte a jeho hodnocení. In: Kudlová E., Mydlilová A.: Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing, a.s., 2005, s. 50-57.

 

ARTICLE IN BOOK ( článek ve sborníku)

 

Riedlová, J.; Bošková, R.; Bláha, P.: Hmotnost končetin a jejich segmentů u žen ve věku od 20 do 89 let. Sborník referátů z 19. Kongresu českých a slovenských antropologů, Praha 1993.

 

Procházková, J.; Zlámalová, H.; Doležal, A.: Anthropologic Studies of the Grip Reflex, Growth and Ontogenetic Development in Man IV., Proceedings of the Symposium held in Humpolec on September 5 th ,1989, pp. 1 - 6, Prague 1994.

chybí tvoje jméno

 

Procházková J., Zlámalová H., Doležal A.:Dimensions of the Hand in Newborns from Prague, Growth and Ontogenetic Development in Man IV., Proceedings of the Symposium held in Humpolec on September 5 th ,1989, pp. 7 - 14, Prague 1994

 

Palyzová, D.; Zikmund, J.; Riedlová J.; Nováková, I.: Viscerální tuk a riziko juvenilní hypertenze. Atherosklerosa, diagnostika, léčba, prevence. Program – sborník, Česká Třebová 15. - 18. března 2000, s. 30–31.

 

Riedlová, J.; Palyzová, D.: Vybrané indexy a tělesné rozměry u pacientů s juvenilní hypertenzí. Atherosklerosa, diagnostika, léčba, prevence. Program – sborník, Česká Třebová 15. - 18. března 2000, p. 34-35.

 

Palyzová, D.; Riedlová, J.; Zikmund, J.; Slavíková, H.; Šaňáková, P.; Soták, M.; Konopásek, P.; Pejznochová, H.: Homocysteinemie u novorozenců s intrauterinní růstovou retardací. In: Atherosklerosa 2005. Diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. Praha, IV. interní klinika 1. LF UK Praha 2005, S. 90-92. Konference: CST and Atherosklerosa 2005, Praha 14. 16. září 2005.

co ARTICLE with IF?

ARTICLE without IF . jsou všechyn časopisy recenzované? viz příloha

 

Riedlová J., Bošková R., Bláha P.: Mass of Limbs and Their Segments in Czech and Slovak Women. Functional and Developmental Morphology, Volume 4, Number 4, 1994, pp. 255 - 257

 

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J., Kobzová J.: Současný trend vývoje rozměrů hlavy českých dětí, 10. Antropologické dny, 22.-24. září l996 Liblice, Sborník české společnosti antropologické, XXXXVIII, pp. 52 - 56, Brno l996

 

Riedlová J., Vignerová J., Bláha P.: Vybrané hlavové rozměry městské dětské populace z Čech, 10. Antropologické dny, 22.-24. září l996 Liblice, Sborník české společnosti antropologické, XXXXVIII, pp. 61 - 66, Brno l996

 

Riedlová J., Linhová M., Bláha P., Vignerová J.: Debrachycefalizace a polohování dětí po narození, Čs. Pediat., 53, 1998, No. 10, p. 618 - 622

 

Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J.: Růst a vývoj školní mládeže, Čs. p ediat., 54, 1999, No 11., p. 628 - 631

 

Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J.: Růst a vývoj školní mládeže, Čes. - Slov. Pediat., 54, 1999, No 11, p. 628 - 631

 

Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Paulová M., Riedlová J.: Některé charakteristiky školních dětí s nadváhou, Čes. - Slov. Pediat., 55, 2000, No 2, p. 107 - 110

 

Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Paulová M., Riedlová J.: Growth and Development of School Children, Cent. Eur. J. publ. Health 8, 2000, No 1., pp. 21-23

 

Paulová M., Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.: Influence of Positioning of Infant on Long-term Changes of Cephalic Dimensions, Cent. Eur. J. publ. Health 8, 2000, No 2., pp. 83 - 87

 

Palyzová D., Nováková I., Pejznochová H., Zikmund J., Riedlová J.: Homocysteinemie a její korelace s vybranými metabolickými a somatickými markry primární hypertenze u dospívajících, Česko-slovenská pediatrie, 2000, 55, Suppl. 1, s. 29

 

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L.: Současný trend vývoje rozměrů hlavy českých dětí, Antropologický sborník, Liblice 1996, Sborník České společnosti antropologické, ročník XXXXVIII, Brno 2001, p. 2 – 14

 

Riedlová J., Bláha P., Vignerová J.: Vybrané hlavové rozměry městské dětské populace z Čech, Antropologický sborník, Liblice 1996, Sborník České společnosti antropologické, ročník XXXXVIII, Brno 2001, p. 109 – 118

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Referenční údaje tělesné výšky a hmotnostně-výškového poměru pro děti od 0 – 24 měsíců, VOX časopis praktických dětských lékařů, říjen 2001, č. 8, ročník 1, p. 16 – 20

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Jak sledovat tělesný růst dítěte, VOX pediatrie, květen 2003, číslo 5, ročník 3, příloha (11 stran)

 

J. Kobzová, J. Vignerová, P. Bláha, L. Krejčovský, J. Riedlová: Základní tělesné rozměry dětí a mládeže České republiky podle výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže 2001. Česká antropologie 53, Olomouc 2003, s. 30-34.

 

Bláha P., Vignerová J., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J.: VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001. Čes.-slov. Pediat., 2003, ročník 58, č. 12, str. 766-770.

 

Kobzová J., Bláha P., Krejčovský L., Riedlová J., Vignerová J.: Adipose Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation, Correlation Analysis. Anthropologie, XLI/1-2, pp. 181 – 186, 2003

 

Bláha P.1, Vignerová J.2 , Riedlová J.3, Kobzová J.4, Krejčovský L.5: VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Čes.-slov. Pediat., 2003, roč. 58, č. 12, s. 766-770

 

Kobzová J., Vignerová J., Bláha P., Krejčovský L, Riedlová J.: 6th nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech Republic in 2001. Central European Journal of Public Health., No. 3/Vol. 12, September 2004

 

Vignerová J., Bláha P., Brabec M., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J.: Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. Čes.-slov. Pediat., 2005, roč. 60, č. 5, s. 274-280.

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J.: Antropologické parametry dětí a sociálně-ekonomické podmínky. Psychologie v ekonomické praxi č. 1-2/2005, ročník XV, str. 57-63.

 

Palyzová, D.; Riedlová, J.; Slavíková, H., Zikmund, J.; Pejznochová, H.: Metabolismus homocysteinu u novorozenců, Čes.-slov. Pediat., 2006, roč. 61, č. 5, s. 305 – 306

 

Vignerová J., Humeníková L., Brabec M., Riedlová J., Bláha P. Long-term changes in body weight, BMI, and adiposity rebound among children and adolescents in the Czech Republic. Economics and Human Biology. 2007, vol.5, pp. 409-425.

 

ARTICLE IN NON-REVIEWED JOURNALS

 

Riedlová J., Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Paulová M.,: Semilongitu-dinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR, Vita Nostra Revue, č. 2 / 2001, p. 76 – 86

 

P. Bláha, J. Vignerová, J. Riedlová, J. Kobzová, L. Krejčovský, M. Brabec: Percentilové grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI. SZÚ, UK PřF Praha, 2003. Samostatně vydané listy pro pediatry.

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J.: Jak sledovat tělesný růst dítěte. (Percentilové grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru, BMI a obvodu hlavy a doprovodný text k těmto grafům). Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého. SZÚ. 2003

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Antropologické výzkumy dětí a mládeže v České republice, Mamita, ročník IV., číslo 10/2004, str. 10 – 11

ISSN 1214-1690

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Dlouhodobé změny tělesných parametrů, Mamita, ročník IV., číslo 11/2004, str. 10 – 11

ISSN 1214-1690

 

P. Bláha, J. Vignerová, J. Riedlová, J. Kobzová, L. Krejčovský, M. Brabec: Percentilové grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI. SZÚ, UK PřF Praha, 2003. Samostatně vydané listy pro pediatry.

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Sociálně-ekonomické faktory a růst dítěte. MaMiTa, ročník V., č. 13/2005, str. 27.

 

Abstracts

 

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.: Development of head diameters of current Czech childern, Ogólnopolska konferencja naukowa “Czlowiek wcoraj, dzis, jutro” 5.-7.9. l996 Lublin, Poland, Abstracts, p. 78, l996

 

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.: Development of head diameters of current Czech childern at the age from 3 to l6 years. 2. Kongress Geselschaft f u r Antropologie, 3.-6. October l996 Berlin, Abstracts, p. 75, l996

 

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.: Dimension of the head of the contemporary Czech child population. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou 8.-9.9. l997 Bratislava, Abstrakta, p. 26, 1997 - Regionální rozdíly hlavových rozměrů v České republice. Odborný seminář ke 40. Výročí založení Katedry antropologie v Bratislavě, 8.-9. 9. 1997

 

Bláha P., Vignerová J., Paulová M., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L.: Debrachycephalisation Trend in the Contemporary Czech Population from 0 to 16 Years, IV th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec, Abstracts, p. 13

 

Paulová M., Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.: Influence of Positioning of Infants on Long-term Changes of Cephalic Dimensions, IV th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec, Abstracts, p. 116

 

Riedlová J., Vignerová J., Paulová M., Bláha P.: Selected c ephalic Dimensions of Prague Neonates, IV th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec, Abstracts, p. 130

 

Riedlová J., Palyzová D., Nováková I.: Basic Somatometric Parameters of Patients with Juvenile Hypertension, IV th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec, Abstracts, p. 130

 

Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J., Paulová M.: Czech Child Population under New Socio-economic Conditions, IV th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec, Abstracts, p. 169

 

Riedlová J., Palyzová D., Nováková I.: Základní tělesné rozměry pacientů s juvenilní hypertenzí, Ateroskleróza - hypertenze - prevence, III. kongres České společnosti pro aterosklerózu, Špindlerů Mlýn, 14.-16. 10. 1999, Abstrakta p. 101

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Antropometrické parametry a viscerální tuk u juvenilní hypertenze, XVII. konference České společnosti pro hypertenzi, IX. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, V. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Znojmo 12. – 14. října 2000, Sborník abstrakt, p. 35

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J.: Monitoring Healthy Growth – Asset of the Health and Immunisation certificate of the Child and Adolescent, Proceedings of Abstracts, International Scientific Conference “Physical Education and Sport 2002, Liberec – Euroregion Nisa”, Czech Republic, June 27 – 28, 2002, Liberec 2002

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Antropometrický příspěvek k identifikaci fenotypu primární hypertenze u dospívajících, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 3, supplementum 3, 2000, (IV. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7. – 9. prosince 2000, Abstrakta) p. 51 - 52

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Rozložení tukové tkáně a lipidový metabolismus u dospívajících s primární formou hypertenze, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 4, supplementum 4, 2001, (V. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 6. – 8. prosince 2001, Abstrakta), p. 48

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Selected Parameters of Body Composition and the Lipid Metabolism in Adolescents – Risk Factors for Development of Atherosclerosis and Hypertension? Program – Sborník , Atherosklerosa hyperhomocysteinemie, Praha 2002, p. 71

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Tělesné složení u pacientů s juvenilní hypertenzí, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 5, supplementum 3, 2002, (Ateroskleróza – hypertenze – prevence, II. společný kongres České společnosti pro aterosklerózu, České společnosti pro hypertenzi a Pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS, Plzeň 3. – 5. října 2002), p. 29

 

Bláha P., Brabec M., Šrámková D., Lisá L., Vignerová J., Kouba M., Zamrazilová H., Riedlová J.: Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení s moderní metodou DEXA, IX. celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE 2002, 24. až 26. října 2002, Karlovy Vary, Program – Abstrakta, p. 9

 

Finková M., Charvátová L., Riedlová J., Komárková J., Choceňská E., Sádlová M.: Péče o obézní děti a adolescenty, IX. celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE 2002, 24. až 26. října 2002, Karlovy Vary, Program – Abstrakta, p. 37

 

Kobzová J., Bláha P., Krejčovský L., Riedlová J., Vignerová J.: Fat tissue in Czech school children. Quantity, Distribution, correlation analysis. International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22 – 24, 2003, Praha, Humpolec, Czech Republic, Programme, Abstracts, ISBN 80-86561-06-2, No. 85

 

Krejčovský L., Bláha P., Kobzová J., Riedlová J., Vignerová J.: Growth and proportions of longitudinal dimensions to stature. International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22 – 24, 2003, Praha, Humpolec, Czech Republic, Programme, Abstracts, ISBN 80-86561-06-2, No. 92

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Visceral intraabdominal adipose tissue and somatometric parameters in juvenile hypertonics. International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22 – 24, 2003, Praha, Humpolec, Czech Republic, Programme, Abstracts, ISBN 80-86561-06-2, No. 143

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L.: 6 th nationwide anthropological survey of children and adolescents 2001 (age 0 to 18 years). International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22 – 24, 2003, Praha, Humpolec, Czech Republic, Programme, Abstracts, ISBN 80-86561-06-2, No. 213

 

Riedlová J., Palyzová D., Zikmund J.: Somatometric parameters and visceral intraabdominal adipose tissue in juvenile hypertonics. IV. moravský morfologický den, Brno, 11. června 2003, abstrakta, pp. 17 – 18

 

Palyzová D., Riedlová J., Hyánek J.: Relationship between newborn homocysteinemia and cardiovascular disease. Atherosklerosa hyperhomocysteinemie, Program – sborník, Praha 2003, str. 74

ISBN 80-239-1375-1

 

Palyzová D., Riedlová J., Zikmund J., Pejznochová H.: Juvenilní hypertenze – vybrané parametry metabolického “modelu”. Atherosklerosa hyperhomocysteinemie, Program – sborník, Praha 2003, str. 75

ISBN 80-239-1375-1

 

Palyzová D., Riedlová J., Pejznochová H., Hyánek J.: Homocysteinemie u novorozenců jako biochemický marker rizika časné manifestace kardiovaskulárního onemocnění, Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKŠ a Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKŠ, Mikulov, 2. – 4. října 2003, str. 50

ISBN 80-86607-04-6

 

Palyzová D., Riedlová J., Zikmund J., Pejznochová H.: Homocysteinemie u novorozenců – rizikový faktor pro rozvoj juvenilní hypertenze a časné aterosklerózy? Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 6, supplementum 3, 2003, VII. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 4. – 6. 12. 2003, Abstrakta, str. 45

ISSN 1211-9326

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L.: Tělesný vývoj českých dětí a dospívajících, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 6, supplementum 3, 2003, VII. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 4. – 6. 12. 2003, Abstrakta, str. 49

ISSN 1211-9326

 

Palyzová D., Riedlová J., Zikmund J., Slavíková H., Maňáková P., Pejznochová H.: Honocysteinemia in newborns with intrauterine growth retardation, Atherosklerosa 2004, diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku, Program – sborník, Praha 2004, str. 104

 

Palyzová D., Riedlová J., Zikmund J., Slavíková H.: Homocystein v časném novorozeneckém věku, XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. Konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS,

Lázně Jeseník, 7.-9.10.2004, Sborník abstrakt, str. 69

 

Palyzová D., Riedlová J., Slavíková H., Šaňáková P., Zikmund J., Hyánek J.:

Metabolismu homocysteinu u fyziologických a hypotrofických novorozenců, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 7, supplementum 3, 2004, VIII. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 2. – 4. 12. 2004, Abstrakta, str. 46 - 47

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Vývoj indexu BMI u rodičů dětí měřených v rámci celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 7, supplementum 3, 2004, VIII. Kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 2. – 4. 12. 2004, Abstrakta, str. 50

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J.: Dlouhodobé změny tělesných rozměrů českých dětí. Abstrakta. XXVIII. endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 20.-22.10.2005, Olomouc.

 

Hejcmanová, L.; Ploranská, L.; Bláha, P.; Riedlová, J.: Semisyntetická dieta při fenylketonurii a změny tělesného složení . In: Sborník konference Výživa a zdraví 2005. Ústí nad Labem, Zdravotní ústav v Ústí nad Labem 2005, nestr. Konference: Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví 2005, Teplice 20. 22. 9. 2005. [autor abstraktu, sborník - CD] .

Vignerová, J.; Riedlová, J.; Bláha, P.: Vývoj indexu BMI za posledních 20 let . In: Sborník konference Výživa a zdraví 2005. Ústí nad Labem, Zdravotní ústav v Ústí nad Labem 2005, nestr.Konference: Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví 2005, Teplice 20. 22. 9. 2005.

 

Palyzová, D., Kahleová, R., Kožich, V., Riedlová, J., Zikmund, J., Hyánek, J.: Metabolický model juvenilní hypertenze In: Sborník abstrakt. Praha, Galén 2005, S. 41-41.Konference: XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventicní kardiologie ČKS X. konference pracovní skupiny Srdeční selhální ČKS Český Krumlov 6. 8. října 2005.

 

Palyzová, D., Riedlová, J., Zikmund, J., Slavíková, H., Šaňáková, P., Pejznochová, H. : Fetální výživa - riziko kardiovaskulárního onemocnění a aterosklerózy? Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2005, roč. 8, (Suppl. 3), s. 39. Konference: IX. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. 3. 12. 2005.

Palyzová, D., Riedlová, J., Zikmund, J., Straňák, Z., Slavíková, H., Šaňáková, P., Pejznochová, H.: Homocysteinemie v novorozeneckém věku - vztah k časné manifestaci hypertenze a aterosklerozy . In: Výroční vědecká konference výzkumného záměru "Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu" a grantů v širším kontextu zapadajících do dané oblasti výzkumu. Praha, 3. LF UK 2005, s. 19.

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Změny BMI u českých dětí a dospívajících za posledních 50 let minulého století, Čes.-slov. Pediat., 7. pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Praha, 8. – 11. 6. 2006, roč. 61, č. 5, s. 305 – 306,

 

Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: Změny BMI u českých dětí a dospívajících v průběhu posledních 50 let minulého století. Česko-Slovenská pediatrie. 7. pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Praha, 8. – 11. 6. 2006, roč. 61, č. 5, s.331.

 

Vignerová J., Bláha, P., Riedlová, J., Kobzová, J.: Dlouhodobé změny tělesných proporcí českých dětí. In Dny dětské endokrinologie 2006. Symposium 2 "Epidemiologie a etiopatogeneze dětské obezity". Praha, Čes. ped. spol. ČLS JEP, Chodová Planá, 3. – 4. 3. 2006, s. 13-14.

 

Riedlová J., Vignerová J., Bláha P.: Dlouhodobé změny BMI u českých dětí a dospívajících. In Vnitřní lékařství. X. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7. - 9. 2. 2006, S2, č. 12, 2006, s. 1251 .

 

D. Palyzová, J. Riedlová, H. Pejznochová, J. Zikmund: HOMOCYSTEINEMIE U JUVENILN í CH HYPERTONIK ů A NORMOTONIK ů V ČESK é POPULACI In Vnitřní lékařství. X. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7. - 9. 2. 2006, S2, č. 12, 2006, s.

 

Palyzová D., Kahleová R., Kožich V., Riedlová J., Zikmund J., Hyánek J.: metabolický model juvenilní hypertenze , A therosklerosa 2006, diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku, Praha 11. - 13. září 2006

 

Palyzová D., Riedlová J., Zikmund J., Kahleová R., Pejznochová H., Kožich V.:

Metabolický model juvenilní hypertenze, Symposium s edukačním programem: Atherosklerosa 2007 (diagnostika, léčba a prevence v dětském a dospělém věku)

Abstrakta: Aterosklerosa 2007 Praha 12.-14.9.2007, str. 70-72

 

Palyzová D., Riedlová J., Pejznochová H., Zikmund J.: Metabolická rizika aterosklerózy u juvenilních hypertoniků a normotoniků v české populaci, XXIV. konference České společnosti pro hypertenzi, XVI. Konference Pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS, XII. Konference Pracovní skupiny srdeční selhání ČKS,

Mikulov, 4.-6.10.2007, Abstrakta program konference a sporník abstrakt, str. 71

 

Palyzová D.,Riedlová J., Zikmund J., Kosáková I., Pejznochová H., Kožich V.: Metabolizmus homocysteinu a intrauterinní růstová retardace, Vnitřní lékařství 2007, 53 (12), Sborník abstrakt XI. kongres o ateroskleróze, str. 1371 - 2

 

Paulová M., Vignerová J., Riedlová J.:porovnání nových růstových standardů světové zdravotnické organizace s aktuálními českými růstovými grafy, Vnitřní lékařství 2007, 53 (12), Sborník abstraktXI. kongres o ateroskleróze, str. 1382.

 

Palyzová D., Riedlová J., Zikmund J., Straňák Z., Kosáková I., Pejznochová H:

Homocysteinemie v novorozeneckém věku – vztah k časné manifestaci hypertenze a aterosklerózy, Fakultní vědecká konference výzkumného záměru „Prevence, diagnostika a terapie Diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu“, Praha 1.11.2007, Sborník abstrakt, str. 30-31

 

Riedlová J., Palyzová D., Kosáková J.: Intrauterine growth retardation and homocysteinemia in newborns (part in early manifestation of atherosclerosis?),

MORPHOLOGY 2008, 44th Internationa Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry, Olomouc, September 8-10, 2008, Book of Abstracts, p. 149.

 

LECTURES – jsou abstrakta nebo Ne, pokud ne...vyřadit

přednáška

Vignerová J., Lhotská L., Bláha P., Roth Z., Riedlová J.:

The Growth of Czech Children Population compared to the WHO Growth References, East - West Comparison of Secular Trends in Growth of Children, Poland, Tuczno 1995

přednáška na kongresu

 

Vignerová J., Bláha P., Riedlová J.:

Rozměry hrudníku a hlavy u české mládeže‚ přednáška pro odbornou veřejnost v Národním muzeu 22.4. 1996

 

Doubková A., Rejmontová J., Riedlová J., Turková Z.:

Naše první zkušenosti se seminárními pracemi studentů v rámci anatomie, XXXVII. sjezd anatomické společnosti, Brno 1996

přednáška na kongresu

 

Riedlová J., Linhová M., Bláha P., Vignerová J.:

Debrachycephalization and positioning of infants after birth, 11 th Congress of the European Anthropological Assotiation, 30.8. - 3.9. 1998, Friedrich - Schiller - University, Jena, Germany, 1998

 

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.:

Dimensions of the head of the contemporary Czech child population, 11 th Congress of the European Anthropological Assotiation, 30.8. - 3.9. 1998, Friedrich - Schiller - University, Jena, Germany, 1998

 

Riedlová J.

Metodika měření základních tělesných rozměrů, listopad 2007, přednáška pro pediatry na odborném setkání v Endokrinologickém ústavu

 

 

poster – je abstrakt? pokud ne, vyřadit

Riedlová J., Bošková R., Bláha P.:

Hmotnost končetin a jejich segmentů u našich žen, 36. sjezd České a Slovenské anatomické společnosti, Hradec Králové‚ 1994

 

 

 

Editors: Vignerová J., Riedlová J., Bláha P.: International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička, May 22 – 24, 2003, Praha, Humpolec, Czech Republic, Programme, Abstracts, ISBN 80-86561-06-2, Printed by Institute of Nuclear Information, El. Přemyslovny, Praha 5, Publisher by Charles University, Prague, Faculty of Sience, Viničná 7, Praha 2, Czech Anthropological Society, Viničná 7, Praha 2, Prague, May 2003

 

 

Program RůstCZ, verze 1.5 – poprvé prezentován 3.12.2004 ( Vignerová J., Riedlová J., Bláha P., Kobzová J, Krejčovský L.), SZÚ, Lilly

(Grant IGA MZ ČR NR 7857 – 3)

 

Program RůstCZ, verze 2.1 – 2007 ( Vignerová J., Riedlová J., Bláha P., Kobzová J, Krejčovský L.), SZÚ, Lilly

 

 

 

 

 

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002