DRÁHY MOZKOVÉ

ASOCIAČNÍ
KOMISURÁLNÍ
(spojují korespondující místa obou polokoulí mozku)
 1. Korové
 2. Kmenové
PROJEKČNÍ
(propojují různé úrovně CNS mezi sebou)
  1. senzitivní

  1. smyslové
 • Sestupné /descendentní, eferentní, motorické/
   1. Tractus pyramidalis
   2. Mimopyramidové dráhy
   3. Sestupné kmenové dráhy