SCHÉMA JADER MOZEČKU

Zapojení jader mozečku: vlákna šplhavá a mechová jdou přímo do kůry mozečku, v niž se přepojují na Purkyňovy buňky, jejichž neurity končí v mozečkových jádrech a teprve z nich vycházejí všechny eferetní mozečkové dráhy.

ZAPOJENÍ MOZEČKU

celkový poměr aferentů k eferentům = 40 : 1