Obrna nervus olfactorius - porucha čichu

Obrna nervus opticus - viz zraková dráha

Obrna nervus oculomotorius - jednostranná

rozbíhavé šilhání (= divergentní strabismus), zošířená zornice (= mydriasis), porucha akomodace - zaostřenícna blízko (= cykloplegie), pokleslé horní víčko (= ptosis), dvojité vidění (= diplopie)

Obrna nervus trochlearis - jednostranná

dvojité vidění (= diplopie) při pohledů dolů laterálně

Obrna nervus trigeminus - jednostranná

výpadek senzitivity, výpadek motorických vláken velmi vzácný!

Neuralgie trigeminu - iritační bolesti v oblastech inervovaných senzitivními vlákny

Obrna nervus abducens - jednostranná

sbíhavé šilhání (= konvergentní strabismus)

Obrna nervus facialis - jednostranná

1. periferní (Bellova) - příznaky podle úrovně postižení podle odstupujících větví
porucha mimických svalů na stejnostranné polovině obličeje (pokleslý koutek úst, pokleslé dolní víčko = lagophtalmus, vyhlazené vrásky na čele, vyhlazená nasolabiální rýha, neschopnost mračení a hvízdání)
porucha m. stapedius (bolestivé slyšení = hyperacusis)
porucha chorda tympani (čití chutě na předních 2/3 jazyka + snižená skerece slin z gl. submandibularis+sublingualis) - nevýrazné
porucha n. petrosus major (porucha sekrece slz, vysychání rohovky = xerophatmie, + porucha sekrece gl. nasales, palatinae, nasopharyngeae a čití chutě z měkkého patra - nevýrazné)

2. centrální - patří mezi tzv. supranukleární léze (= postižení dráhy mezi mozkovou kůou a jádrem v mozkovém kmeni)
pro křížení drah pro mimické svaly horní poloviny obličeje je jediným příznakem pokleslý koutek, neschopnost hvízdání, vyhlazená nasolabiální rýha.

Schéma křížení korticonukleární dráhy pro jádro n. facialis:

obrázek 1

obrázek 2

obrázek 3

Obrna nervus vestibulocochlearis - jednostranná

porucha slyšení (= hypacusis), hučení v uších (= tinnitus), závratě (= vertigo), vůlí neovlivnitelné ohyby očí k jedné straně (= nystagmus), poruchy stoje a chůze

Obrna nervus glossopharyngeus - jednostranná

poruchy polykání (= mírná dysfagie), poruchy dávení (chybí aferentace dávícího reflexu), poruchy senzitivity, snížené vnímání chuti a žlázek - nevýrazné

Neuralgie glossopharyngeu - iritační bolesti v oblastech inervovaných senzitivními vlákny (uccho, tonsilla palatina)

Obrna nervus vagus - jednostranná

poruchy polykání (= dysfagie), chraptění, změny krevní tlaku, uchylování uvuly

- oboustranná: rinolalie (= řeč nosem), poruchy řeči (= dysartrie), hypertenze, příp. zástava dechu

Iritace vagu - bradykardie, spasmy trávící trubice (lyrangospasmus, oesophagospasmus, pylororspamus)

Obrna nervus accessorius - jednostranná

obrna r. internus (Avelisův syndrom) - porucha měkkého patra (pokleslé patrové oblouky, pokleslá uvula, porucha polykání a řeči)

obrna r. externus - pokleslé rameno, nemožnost abdukce nad horizontálu, porucha rotace hlavy), odstávající loptka (= scapula alata)

obrna celého nervu (Schimdtův syndrom) - velmi vzácná!

Obrna nervus hypoglossus - jednostranná

jazyk uchýlen v klidu na zdravou stranu a při plazení na stranu postižení! = hemiglossoplegie
atrofie svalů a sliznice jazyka
při poškození jádra: drobné chvění svalových snopců (= fascickulace)

pozn.: při centrlní obrně n. XII porušen pouze m. genioglossus, neboť má supranukleární vlákna z obou mozkových polokoulí