Obecná stavba stěny trávící trubice

 

·        Sliznice (Tunica mucosa)

o       Výstelka (Epithelium)

§         mnohovrstevný dlaždicový

§         jednovrstevný cylindrický

o       Vlastní slizniční vrstva (Lamina propria mucosae)

o       Svalová slizniční vrstva (Lamina muscularis mucosae)

řasy (plicae), klky (villi), mikroklky (microvilli), žlázy (glandulae), papily

·        Podslizniční vazivo (Tela submucosa)

o       chybí na hřbetu jazyka a ve žlučníku

o       posunlivost sliznice vůči svalovině

o       klinický význam: jícen - bohaté žilní pleteně (součást portokaválních anastomóz), dvanáctník -  glandulae duodenales (Brunneri)

·        Svalovina (Tunica muscularis)

o       příčně pruhovaná (začátek a konec)

o       hladká

§         vnější podélná (stratum longitudinale)

§         vnitřní kruhová (stratum circulare)

§         výjimka: žaludek (3 vrstvy)

·        Vnější vrstva

o       Adventicie (Adventitia)

o       Pobřišnice (Peritoneum) = Tunica serosa

§         Tela subserosa

 

 

   Oddíl

 

Epitel

Svalstvo

Vnější vrstva

 

Mnohovrstevný

dlaždicový

Cylindrický

Příčně

pruhované

Hladké

 

Adventicie

Peritoneum

Ústní dutina + Hltan

+

 

-

+

-

+

-

Jícen

+

-

orální 1/2

aborální 1/2

krční a hrudní část

břišní část

Žaludek

-

+

-

+

-

+

Dvanáctník 

-

+

-

+

+

bulbus

Tenké střevo (lačník + kyčelník)

-

+

-

+

-

+

Tlusté střevo (tračník)

-

+

-

+

+

+

Konečník

-

+

-

+

orální 1/3

aborální 2/3

Řiť

+

-

+

+

+

-