Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Topografie horní končetiny

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

objekt

ohraničení

obsah

INCISURA SCAPULAE

- incisura scapulae
- lig. transversum scapulae superius (kran.)

- n. suprascapularis
nad vazem běží:
- vasa suprascapularia

INCISURA SPINOGLENOIDALIS

- cavitas glenoidalis (lat.)
- základna spina scapulae (med.)
- lig. transversum scapulae inferius

- n. suprascapularis
- vasa suprascapularia

FORAMEN OMOTRICIPITALE

(trilaterum)

- m.teres minor (prox.)
- m. teres major (dist.)
- caput longum m. tricipitis brachii (lat.)

- a. et v.circumflexa scapulae

FORAMEN HUMEROTRICIPITALE

(quadrilaterum)

- m. teres minor (prox.)
- m. teres major (dist.)
- caput. longum m. tricipitis brachii (med.)
- humerus (lat.)

- n. axillaris
- a. et v. circumflexa humeri posterior

TRIGONUM CLAVIPECTORALE
(trigonum deltopectorale)

- clavicula (kran.)
- m. pectoralis major (med.)
- m. deltoideus (lat.)

- v. cephalica
- a. thoracoacromialis
- nn. pectorales (medialis et lateralis)

FOSSA OVALIS INFRACLAVICULARIS
/Mohrenheimi/

- průchod ve fascia clavipectoralis

- v. cephalica
- a. thoracoacromialis

AXILLA

(fossa axillaris)

tvar čtyřbokého jehlanu

- spodní plocha ramenního kloubu (vrchol)
- mm. pectorales (ventr.)
- m. latissimus dorsi, m. teres major (dorz..)
- m. serratus ant., hrudní stěna a její svaly (med.)
- humerus a jeho svaly (lat.)

- a. axillaris + její větve
- v. axillaris a její přítoky (včetně v. cephalica)
- plexus brachialis (pars infraclavicularis)
- n. thoracodorsalis
- n. thoracicus longus
- nodi lymphoidei axillares

SULCUS BICIPITALIS MEDIALIS

- mezi ventrální a dorzální skupinou svalů paže (med.)

- v. basilica
- n. cutaneus antebrachii medialis

SULCUS BICIPITALIS LATERALIS

- mezi ventrální a dorzální skupinou svalů paže (lat.)

- v. cephalica

HIATUS BASILICUS

- 3 až 4 prsty nad loketním ohbím na ventrální straně paže ve fascia brachii

- v. basilica
- n. cutaneus antebrachii medialis

FOSSA CUBITALIS

(regio cubiti anterior)

- začátek tendo m. bicipitis brachii (prox.)
- m. brachioradialis (lat.)
- m. pronator teres (med.)
- m. brachialis (dno)

- a. brachialis a její větvení
- vv. brachiales
- n. medianus
- n. radialis a jeho větvení
- v. basilica
- v. cephalica
- v. mediana cubiti

CANALIS PRONATORIUS

- mezi 2 hlavami m. pronator teres a dále mezi 2 hlavami m. flexor digitorum superficialis

- n. medianus

CANALIS CUBITALIS

- mezi 2 hlavami m. flexor carpi ulnaris

- n. ulnaris

CANALIS SUPINATORIUS

- m. supinator (2 vrstvy oddělené průběhem r. profundus n. radialis)

- r. profundus n. radialis
- větev z a. recurrens radialis

FROHSEHO ARKÁDA

okraj svalového tunelu zesílený vazivovými snopci v m. supinator

- r. profundus n. radialis
- větev z a. recurrens radialis

FOVEOLA RADIALIS

("la tabatière")

- retinaculum musculorum extensorum (prox.)
- tendo m. extensoris pollicis brevis et tendo m. abductoris pollicis longi (palm.)
- tendo m. ext. pollicis longi (dorz.)

v hloubi:
- a. radialis (vydává r. carpalis dorsalis
pro rete carpi dorsale)
- vv. radiales
povrchově:
-
v. cephalica
- r. superficialis n. radialis

PARONŮV PROSTOR
navazuje proximálně na canalis carpi

- šlachy ohýbačů, cévy a nervy (ventr.)
- m. pronator quadratus (dorz.)

 

CANALIS CARPI

- ossa carpi (dorzálně, radiálně, ulnárně)
- retinaculum musculorum flexorum (palmárně)

ulnární oddíl:
- n. medianus
- tendo m. flexoris pollicis longi
- tendo m. flexoris digitorum superficialis
- tendo m. flexoris digitorum profundi
radiální oddíl:
- tendo m. flexoris carpi radialis

CANALIS ULNARIS
/
Guyonův kanál/

rýha mezi os pisiforme a hamulus ossis hamati
- retinaculum musculorum flexorum (dno - dorz.)
- m. palmaris brevis (palm.)

- a. et vv. ulnares
- n. ulnaris

GUIOTŮV PROSTOR

mezisvalová štěrbina mezi
-
caput transversum m. adductoris pollicis (palm.)
- m. interosseus dorsalis primus (dorz.)

- r. profundus a. radialis (pro arcus palmaris profundus)

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002