ZAPOJENÍ BAZÁLNÍCH GANGLIÍ

Složky bazálních ganglií

  1. Vstupní jádra /Input nuclei/ - neostriatum
  2. Výstupní jádra /Output nuclei/
  3. Vnitřní jádra /Intrinsic nuclei/

Čtyři hlavní kličky v zapojení bazálních ganglií

  1. senzorimotorický - modetuje motoriku končetin a trupu
  2. okulomorický (okohybný) - pohyby očních koulí
  3. asociační - prostorová pamě a vyhodnocování efektivity motorického chování
  4. limbický - vyjádření emocí motorikou a viscerálními projevy