Centrální (=spastická) obrna

-         postižen centrální = 1. = kortikální motoneuron

-         zvýšený svalový tonus (= spasticita)

-         porucha volní hybnosti (= paréza) – svalový test 0-5

-         zvýšené šlachové reflexy (= hyperreflexie) – snížení prahu citlivosti, zvýšená intenzivita svalové odpovědi, rozšířená reflektorická zóna

-         patologické pyramidové iritační reflexy (např. Juster, Babinski)

-         diskrétní svalová hypotrofie

-         snížené nebo vymizelé exteroceptivní (= kožní) reflexy

 

míšní šok – 3 dny až několik týdnů – během této doby pseudochabá obrna

plegie = úplná obrna (svalový test = 0)

paréza = částečná obrna

 

Periferní (= chabá) obrna

-         postižen periferní = 2. = motoneuron přední rohu míšního

-         snížený svalový tonus (= hypotonie)

-         porucha volní hybnosti (= paréza) – svalový test 0-5

-         snížené nebo vymizelé šlachové reflexy (= hypo-, areflexie)

-         nepřítomné patologické pyramidové iritační reflexy

-         výrazná svalová hypotrofie

-         snížené nebo vymizelé exteroceptivní (= kožní) reflexy

-         typické poruchy citlivosti (podle kořenů)

 

Smíšená obrna

při ALS (= amyotrofická laterální skleróza)současné postižení předních rohů míšních a pyramidové dráhy

 

Obrny jednotlivých nervů

 

N. phrenicus

- jednostranná – dyspnoe

- oboustranná – zástava dýchání

iritace – záškuby, škytavka (= singultus), např. zánět pobřišnice, mozkové poškození

 

 

N. thoracicus longus

- odstávání dolního úhlu lopatky (zvýrazněn při odstrkávání předmětu při přepažených pažích) = scapula alata

 

N. axillaris

- snížení abdukce a zevní rotace

- „epoletový příznak“ (= pokleslé rameno) – nebezpečí subluxace

- znesnadňuje česání, oblékání, jedení

 

N. musculocutaneus – vzácně izolovaná

- vázne flexe předloktí v supinaci

 

N. radialis

- syndrom labutí šíje/krku (pronace a flexe, addukce palce) = „kapkovitá ruka (drop hand)“

 

N. medianus

- „přísahající ruka“, neschopnost opozice palce a flexe 2. a 3. prstu

-  příznak mlýnku –„meleme z pohádky Pyšná princezna nelze udělat“ J

 

N. ulnaris

- „drápovitá ruka (claw hand) “ - (extenze MP kloubů, flexe IPP a IPD kloubů, abdukce palce), neschopnost rozevřít a sevřít vějíř prstů

- Frometův příznak – neudrží papír mezi palcem a ukazováčkem bez flexe v IP kloubu palce

 

 

Nn. intercostales

- iritace – bolesti v mezižebří (př. pásový oper = herpes zoster)

- iritace z dráždění pobřišnice – reflexní stah svalů břišní stěny (=défense musculaire) – př. zánět pobřišnice = peritonitis

 

N. ilioinguinalis

- iritace – bolest v tříslech s propagací do šourku

 

N. femoralis

- vleže nelze zvednout končetinu, stoj je nestabilní, nelze dupnout, nemožná chůze bez opory, nelze podřepnout, obtížná chůze do schodů, (genu recurvatum)

 

N. obturatorius

- oslabená addukce a zevní rotace, nelze křížit dolní končetiny

- př. vzácně tlak těhotné dělohy

- př. vzácně tlak kýlou – Howship-Rombergův syndrom – bolesti vystřelující do kolene

 

N. cutaneus femoris lateralis

- meralgia paresthetica (= parestézie na přední boční straně stehna)

 

Nn. glutei

- „kachní chůze“ - vázne abdukce, vnitřní rotace a extenze, obtíže při chůzi do schodů

 

N. ischiadicus

- pacient může chodit, jen zakopává

 

- nelze zvednout patu, odvinout ji při chůzi od podložky, postavit se na špičky

- drápovitě sevřené prsy, při chůzi dopadá na patu (pes calcaneus = pes excavatus)

 

- při chůzi přepadá špička plantárně, chodidlo dopleskává na podložku, proto pacient zvedá nohy vysoko = „kohoutí chůze / stepáž“

- klenba je propadlá, nelze stát na patě

 

N. pudendus

- částečná inkontinence moče a stolice, částečné poruchy erekce