Obecná stavba dýchacích cest

 

1. Tunica mucosa (Sliznice)

·        Epithelium (Výstélka)

- víceřadý cylindrický s řasinkami

- mnohovrstevný dlaždicový nerohovějící

·        Lamina basalis

·        Lamina propria

 

2. Tunica fibromusculocartilaginea

koalgenní a elastické vazivo (i jako vazy – hrtan, průdušnice), hladké svaly (průdušnice, průdušky), příčně pruhované svaly (hrtan)

 

3. Tunica serosa nebo Tunica adventitia

tunica serosa (pleura) má vrstvy:

·        Mesothelium

·        Lamina basalis

·        Lamina propria

·        Tela subserosa