Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

ČÁRY

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Vertikály

linea mediana anterior

středem hrudní kosti

linea sternalis

okrajem hrudní kosti

linea parasternalis

mezi linea sternalis a medioclavicularis (přechodem chrupavčité a kostěné části žebra)

linea mediclavicularis

středem klíční kosti

linea axillaris anterior

od plica axillaris anterior (m. pectoralis major)

linea axillaris media

vrcholem axilly

linea axillaris posterior

od plica axillaris posterior (m. latissimus dorsi)

linea scapularis

dolním úhlem lopatky

linea paravertebralis

okrajem příčných výběžků obratlů

linea mediana posterior

trnovými výběžky obratlů

Horizontály

linea xiphisternalis

dolním okrajem mečovitého výběžku

linea transpylorica Addisoni

chrupavčitými konci 9. žeber na žeberních obloucích

linea subcostalis

spodním okrajem žeberních oblouků

linea intercristalis

mezi cristae iliacae

linea interspinosa

mezi spinae iliacae ant.sup.

linea intertrochanterica

mezi trochanteres majores femoris

Jiné čáry

linea Monroi

mezi spina iliaca ant.sup.dx. a umbilicus

linea terminalis

promontorium, linea arcuata, pecten o. pubis, horní okraj symphysis pubica, horní okraj ramus superior, o.pubis,

(odděluje malou a velkou pánev)

linea interauricularis

spojuje oba boltce přes klenbu lební (hranice senzitivní inervace hlavy)

PROJEKCE ORGÁNŮ

jícen

obratel C6 a dolní okraj prstencové chrupavky - obratel Th 11

žaludek

trigonum Labbéi (ohraničeno: transpylorická Addisonova čára /=spojnice chrupavek 9. žeber obou stran/, spojnice chrupavky 9. žebra vpravo a 8. vlevo, levý žeberní oblouk)

appendix vermiformis

 • odstup ze slepého střeva - McBurneyův bod na Monroově čáře spina iliaca anterior 6cm od trnu

 • positio pelvina - Lanzův bod (na interspinální čáře) v 1/3 čáry od pravého trnu

 • pancreas

  caput pancreatis - duodenální okénko na těle L2, jenž obtáčí střevo zleva

  duodenum

  papilla duodeni major Vateri - Désjardinův pankreatický bod (na spojnici vrcholu axilla dextra a umbilicus) 6-7 cm od pupku

  játra

  pravá brániční klenba + bezejmenný trojúhelník kraniálně od Labbéova (ohraničen: spojnice chrupavek 9. žebra vpravo a 8. vlevo, oba žeberní oblouky s vrcholem u processus xiphoideus sterni)

  žlučník

  spojnice medioklavikulární čáry a pravého žeberního oblouku

  slezina

  levá brániční klenba - laterálně od medioklavikulární čáry, v rozsahu 9.-11. žebra /osa probíhá podél 10. žebra/

  ledvina

  hilum renale - tělo obratle L1 (pravá o 1/2 obratle níže)

  ledvinná pánvička

  hrot processus costalis L1 (pravá o 1/2 obratle níže)

  močový měchýř

  prázdný orgán je celý skryt za symphysis pubica

  pleura

  ventrální hranice:

 • cupula pleurae - fossa supraclavicularis minor

 • odtud se pleura sbíhá za art. sternoclaviclaris a dále k 2. art. sternocostalis - area interpleuralis superior

 • o 2. ke 4. žebru svisle za sternem

 • od 4. žebra se hranice rozbíhají: pravá svisle za sternem až k 6. art. sternocostalis, levá se vyklenuje laterálně k chrupavce 6. žebra - area interpleuralis inferior

 • od 6. žebra se dále rozbíhají a kříží jednotlivé čáry

 • 7. žebro - medioklavikulární čára

 • 8. žebro - přední axilární čára

 • 9. žebro střední axilární čára

 • 10. žebro - zadní axilární čára

 • 11. žebro - skapulární čára

 • 12. žebro (často až 2 cm pod ním) - paravertebrální čára (nejnižší místo)

 • dorzální hranice:

 • paravertebrální čára C7-Th12 (vpravo se mezi Th 4-12 zasunuje mezi obratle a jícen přes střední čáru)

 • plíce

 • apex = cupula pleurae

 • přední hranice - při vdechu shodná, při výdechu o něco laterálněji

 • dolní hranice - o 1-2 mezižebří výše

 • nejnižší místo je laterálně od skapulární čáry

 • srdce v osrdečníku

 • vlevo nepřesahuje medioklavikulární čáru, vpravo parasternální

 • hrot - 5. mezižebří mediálně od medioklavikulární čáry

 • poslechová místa:

 • valva aortae - 2. mezižebří vpravo u sterna

 • valva pulmonalis - 2. mezižebří vlevo u sterna

 • valva tricuspidalis - 5. mezižebří vlevo u sterna

 • valva bicuspidalis - 5. mezižebří navnitř od medioklavikulární čáry

 •  

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002