FORMATIO RETICULARIS

difúzní systém buněčných formací, rozložený podélně v mozkovém kmeni, zejména kolem jader hlavových nervů a mezi nimi, sahá od prodloužené míchy až k hypothalamu. Jedná se o vývojově velmi starou strukturu. Obsahuje velké množství jader a spojů, z nichž výjimáme:

JÁDRA RF

ZAPOJENÍ RF

  1. Aferentní

  1. Eferentní

CELKOVÝ VÝZNAM

RF zajišťuje komplexní propojení hlavových nervů mezi sebou i s jinými oblastmi, zajišťuje tak životně důležité reflexy od narození (mrkací, slzivý, kašlací, sací, slinivý, polykací, sekreční pro žlázy …)

Její aktivační systém ascendentě ovlivňje kůru, descendentně míchu, podobně působí i inhibiční systém, umístěny hlavně v kaudálních a ventrálních částech RF a v serotonergních jádrech

Zapojení pontu: tractus corticopontini - nuclei pontis - tactus pontocerebellares

Zapojení olivy: přijímá dráhy z míchy, nucleus ruber, RF a mozkové kůry a přepojuje je na tractus olivocerebellares, které souborně označujeme vlákna šplhavá