Důležitá poznámka k našemu schématu obecného větvení spinálního nervu:

Studenti českého curricula nás upozornili na fakt, že v českých učebnicích (Borovanský, Čihák) je schéma kresleno tak, jak je zachyceno i na našem schématu, prakticky ve všech učebnicích německých, anglických a amerických (Benninghoff, Gray´s, Netter´s Atlas, Moore, Snell, Martin, Drake et al.,) je pořadí ramus communicans albus a griseus prezentováno v obráceném pořadí. V učebnici Petrovického jsou uváděna (bez bližšího vysvětlení) schémata dvě, a na každém z nich je toto pořadí jinak ( tj. jednou je ramus communicans griseus kreslen ventrálně a ramus communicans albus dorzálně, podruhé přesně v obráceném pořadí – dodat stránky a čísla obou obrázků).

Jak je to tedy správně?

Protože jsme sami neznali odpověď na tuto otázku, pokusili jsme se najít ve starší literatuře jednoznačně správnou odpověď. Našli jsme ji v učebnici M. Clara: Das Nervensystem des Menschen (Barth, Leipzig, 1942) na str. 218, Obr. 150, kde je zobrazen reálný histologický preparát celé sporné oblasti – na něm je jednoznačně ramus communicans albus dorzálně a ramus communicans griseus ventrálně – viz připojený obrázek.

Domníváme se proto, že jedině takto zobrazovaná situace je správná.

Nedovedeme si vysvětlit, jak a kdy se obrácený způsob zobrazování do českých učebnic dostal. Pokusíme se v dohledné době opravit i naše původní schéma. Zatím nebudeme vyvozovat žádné negativní důsledky z původní „obrácené“ interpretace schématu.

Datum  19.4. 2007                                                      

Za Ústav anatomie Josef Stingl a David Kachlík