Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

TÍHOVÉ VÁČKY, ŠLACHOVÉ POCHVY a SVALOVÁ POUTKA
horní a dolní končetiny

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Bursa subacromialis

Vsunuta mezi m. deltoideus a kloubním pouzdrem, zasahuje až pod acromion a pod úpon m. supraspinatus
Bursa subcutanea olecrani
Vsunuta mezi kůži a olecranon
Bursa subtendinea m. tricipitis brachii
Vsunuta mezi úpon m. triceps brachii a olecranon
Vagina tendinis intertubercularis
Obaluje šlachu caput longum m. bicipitis brachii
Vagina tendinis m. flexoris pollicis longi
Obaluje šlachu m. flexor pollicis longus
Vagina tendinis m. flexori carpi radialis
Obaluje šlachu m. flexor carpi radialis
Vagina communis tendinum mm. flexorum
Obaluje šlachy m. flexor digitorum superficialis et profundus
Vagina tendinum mm. extensorum carpi radialium
Obaluje šlachy mm. extensores radiales longus et brevis
Vagina tendinum mm. abductoris pollicis longi et extensoris pollicis brevis
Obaluje šlachy m. abductor pollicis longus et m. extensor pollicis brevis
Vagina tendinis m. extensoris pollicis longi
Obaluje šlachu m. extensor pollicis longus
Vagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis
Obaluje šlachy m. extensor digitorum et m. extensor indicis
Vagina tendinis m. extensoris digiti minimi
Obaluje šlachu m. extensor digiti minimi
Vagina tendinis m. extensoris carpi ulnaris
Obaluje šlachu m. extensor carpi ulnaris
Vaginae fibrosae et synoviales digitorum manus
Obaluje šlachy m. flexor digitorum superficialis et profundus na prstech
Retinaculum mm. flexorum
Retinaculum mm. extensorum


Bursa subcutanea trochanterica Vsunuta mezi kůži a trochanter major
Bursae trochantericae (mm. gluteorum) Vsunuty mezi trochanter major a úpony m. gluteus maximus, medius a minimus
Bursa subtendinea iliaca Vsunuta mezi kost a m. iliopsoas
Bursa suprapatellaris Vsunuta mezi šalchu m. quadriceps femoris a facies patellaris femoris
Bursa subcutanea prepatellaris Vsunuta mezi kůži a fascií
Bursa subtendinea prepatellaris Vsunuta mezi lig. patellae a patellou
Bursa subcutanea infrapatellaris Vsunuta kůží a lig. patellae pod patellou
Bursa infrapatellaris profunda Vsunuta mezi lig. patellae a tibií
Bursa anserina Vsunuta mezi pes anserinus a condylus medialis tibiae
Bursa subcutanea calcanea Vsunuta mezi kůži a tendo calcanei
Bursa tendinis calcanei Vsunuta mezi tendo calcanei a tuber calcanei
Vagina tendinis m. tibialis anterioris Obaluje šlachu m. tibialis anterior
Vagina tendinis m. extensoris hallucis longi Obaluje šlachu m. extensor hallucis longus
Vagina tendinis m. extensoris digitorum longi Obaluje šlachu m. extensor digitorum longus
Vagina tendinis m. flexoris digitorum longi Obaluje šlachu m. flexor digitorum longus
Vagina tendinis m. tibialis posterioris Obaluje šlachu m. tibialis posterior
Vagina tendinis m. flexoris hallucis longi Obaluje šlachu m. flexor hallucis longus
Vagina communis tendinum mm. fibularium Obaluje šlachy mm. fibularium longi et brevis
Vagina plantaris tendinis m. fibularis longi Obaluje šlachu m. fibularis longus v sulcus t.m.f.l. ossis cuboidei
Vaginae fibrosae et synoviales digitorum pedis Obaluje šlachy m. flexor digitorum longus et brevis na prstech
Retinaculum mm. flexorum  
Retinaculum mm. extensorum superius et inferius  
Retinaculum mm. fibularium superius et inferius  

 

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002