PŘEHLED ZAPOJENÍ ŠEDÝCH STRUKTUR MESENCEPHALA

Area pretectalis

aferentní vlákna - ze zrakové dráhy

eferentní vlákna - do nucleus accessorius dorsalis n. III /Edinger-Westphal/ a dále jako parasympatická dráha k m. sphincter pupillae (miosa)

- do retikulární formace a dále cestou tractus rubrospinalis do centrum ciliospinale /Budge/ v segmentech C8-Th1 míchy, odtud přes truncus sympaticus a ganglion cervicale superius jako sympatická dráha k m. dilatator pupillae (mydriasa)

Tectum

 1. Colliculus superior - povrchové vrstvy do zrakové dráhy
 1. Colliculus inferior - do sluchové dráhy

Tegmentum

 1. Nucleus ruber
 2. aferentní vlákna - z mozkové kůry a mozečku

  efernetní vlákna - tractus rubrospinalis = aktivace flexorů

                                 - tractus rubrothalamicus - zapojení do korové motoriky

 3. Substantia nigra - pars compacta - tvoří dopamin, umožňuje činnost striata
 4.                                  - pars reticularis - "příbuzná" bazálních ganglií, převádí vliv striata na motoriku kmene (RF)

 5. Substantia grisea centralis - nucleus interstitialis /Cajal/ a nucleus commissurae posterioris /Darkševič/ jsou zapojeny do fasciculus longitudinalis medialis

Crura cerebri

obsahují procházející dráhy

 1. Tractus pyramidalis - fibrae corticospinales (k alfa-motoneuronům v míše)

                                                  - fibrae corticonucleares (k jádrům hlavových nervů)

   2.   Tractus corticopontinus - fibrae fronto-, occipito-, parieto-, temporopontinae (vedou z kůry do nuclei pontis, v nichž se přepojují na tractus pontocerebellares)