Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

POSTRANNÍ SMÍŠENÝ SYSTÉM

Pro zájemce o stránku upravenou pro tisk, klikněte zde

N. ACCESSORIUS

- radix cranialis:  kaud. část ncl. ambiguus + kaud. část ncl. dorsalis n. vagi »→ truncus n. accesorii » r. internus n. acc. » n. vagus (nad ggl. inferius n. vagi) → svaly měkkého patra (mimo m. tensor veli palatini) + ze svalů hrtanu pouze m. cricoarytenoideus lat., m. vocalis a m. thyroarytenoideus /všechny tyto svaly se však uvádějí pod inervací n. vagus, jehož součástí se r. internus n. accessorii stává!/

- radix spinalis: od začátku míchy po 6. krční segment » foramen magnum » truncus n. accessorii
» r. externus n. acc. »
m. sternocleidomastoideus – spojení s přímými větve z C2 a C3 (příp. navzájem spojenými)
/vedou propriocepci/ do “ansa Maubraci” → dále na vnitřní plochu
m. trapezius → pleteň spojená s přímými větvemi C3 a C4.

N. VAGUS

- n. laryngeus superior » r.internus: sensitivně hrtan až po plicae vocales (+ r. communicans Galeni)
  »r. externus: m. cricothyroideus, m. constrictor pharyngis inferior (plexus pharyngeus)

- n. laryngeus reccurens → rr. tracheales,oesophagei,pharyngei + ostatní svaly laryngu

- r. pharyngeus – větev z ggl. inferius n. vagi » plexus pharyngeus (dále tvořen větvemi z n. glossopharyngeus, truncus sympathicus, rr. externi nn. larygei) → všechny svaly měkkého patra (mimo m. tensor veli palatini (viz n. mandibularis))
+ všechny svaly hltanu (mimo m. stylopharyngeus (viz n. glossopharyngeus))

N. GLOSSOPHARYNGEUS

- rr. pharyngei – sensitivní větve do plexus pharyngeus

- r. musculi stylopharyngei – větev pro jediný sval hltanu

 

Literatura: Gray´s anatomy 1249-55 (38. vydání 1995)

Terminologia anatomica 136-7 (1998)

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002