DIENCEPHALON

1. EPITHALAMUS

habenula (trigonum habenulare), comissura habenularum, comissura posterior

glandula pienalis (rudimentární endokrinní žláza s tlumivým účinkem na činnost pohlavních žláz /pubertas praecox/ s acervulus cerebri (vápenaté konkrementy u dospělých), vývojový vztah k parietálnímu oku)

2. THALAMUS

nuclei anteriores, dorsales, intralaminares, mediales, mediani, posteriores, ventrales a reticularis se rozdělují podle zapojení:

3. METATHALAMUS

corpora geniculata laterale et mediale

4. SUBTHALAMUS

uložen pod thalamem a je od něj oddělen Forelovým políčkem H1 a zevně od hypothalamu, bez patrné hranice

zona incerta (funkcí připomíná retikulární formaci a převádí motorické signály /motorická kůra-zona incerta-RF-mícha/)

nucleus subthalamicus (zapojen do soustavy bazálních ganglií, jeho porušení má za následek hemibalismus a hrubé nekoordinované pohyby)

5. HYPOTHALAMUS

je derivát bazální ploténky a nejvyšší vegetativní ústředí

infundibulum + hypophysis, tuber cinenereum (eminetia mediana) + corpus mamillare, area preoptica + chiasma et tractus opticus

Funkce: přední hypothalamus - vztah k parasympatiku

střední hypothalamus - vztah k sympatiku

zadní hypothalamus - vztah k limbickému systému

Jádra: area hypothalamica rostralis - nucleus paraventricularis, supraopticus, suprachiasmatis

area hypothalamica intermedia - nuclei tuberales laterales

area hypothalamica dorsalis - nuclei tuberales laterales

area hypothalamica posterior - nuclei mamillares

nucleus posterior hypothalami

Hypophysis cerebri (= glandula pituitaria)

- adenohypophysis (= lobus anterior) - vzniká z Rathkeho výchlipky ve stropu hltanu

- vytváří hormony ACTH, TSH, FSH, LH, STH, MSH díky účinkům hypothalamických releasing a inhibiting factors, transportovaných z jader hypothalamu formou neurokrinie cestou tractus tuberoinfundibularis

- neurohypophysis (= lobus posterior) - vzniká jako výchlipka diencephala

nuclei supraopticus et paraventricularis vytvářejí hormony ADH a oxytocin

! zvláštnost cévního zásobení - hypofyzoportální systém (a. hypophysialis inf. et sup.) !