Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

SYLLABUS
kombinované formy bakalářského studijního oboru
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ ("V")
a
VŠEOBECNÁ SESTRA ("C")
zimní semestr

Výukový týden
Přednáška

1.

Blok I.

pátek

11.00-12.30 Obecná anatomie. Přehled kostí

sobota

9.45-11.15 Klouby a svaly končetin

 

2.

Blok II.

pátek

11.30-13.00 Svaly hlavy, krku a trupu

sobota

9.45.-11.15 Trávicí ústrojí

 

5.

Blok III.

pátek

11.30-13.00 Dýchací ústrojí a Močopohlavní ústrojí

-

-

 

 

9.

Blok IV.

pátek

11.30-13.00 Srdce, cévní a mízní soustava

sobota

9.45-11.15 Periferní nervy

 

13.

Blok V.

pátek

8.00-9.30 CNS I, CNS II

sobota

9.45-11.15 Smyslové orgány. Kůže. Žlázy s vnitřním vyměšováním

}

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz