Otázky modulu „Struktura a funkce“ pro obor Všeobecná sestra

·        Student/ka vybírá po jedné otázce ze dvou skupin otázek.¨

·        První skupina zahrnuje strukturu a funkci svalu, krev, oběhovou soustavu, ledviny, dýchání a trávení a vstřebávání (1-20).

·        Druhá skupina zahrnuje žlázy s vnitřním vyměšováním, nervovou soustavu a smyslová ústrojí (21-38).

 

 1. Přehled struktury a funkce lidského těla

A: Přehled tkání, přehled stavby vaziva, norma, variabilita a konstituční typy.

F: Buňka, organely, transport přes buněčnou membránu, membránové potenciály, homeostáza.

 

 1. Kosterní sval

A: Obecná stavba kosterního svalu, pomocná svalová zařízení, svaly končetin.

F: Sarkomera, kontraktilní proteiny, mechanizmus svalové kontrakce, akční potenciál svalu, svalová únava.

 

 1. Útrobní sval

A: Stavba hladkého svalu a praktické příklady (děloha, střevo, cévy), kosterní svaly trupu a hlavy.

F: Stavba hladkého svalu, mechanizmus kontrakce, rozdíly mezi hladkým a kosterním svalem.

 

 1. Tělesné tekutiny

A: Cévní a nervové zásobení srdce.

F: Rozdělení a objemy tělesných tekutin, intersticium a řízení objemu tekutin v extracelulárním kompartmentu, žízeň.

 

 1. Krev, plazma a srážení krve.

A: Velký a malý krevní oběh, fetální krevní oběh.

F: Erytrocyty. Krevní plasma. Hematokrit. Hemostáza. Trombocyty.

 

 1. Krev a imunita.

A: Vazivo a obranná schopnost organizmu – imunita, brzlík a jeho význam pro imunitu, přehled tepen těla.

F: Leukocyty. Imunita získaná a vrozená.

 

 1. Srdce jako čerpadlo.

A: Srdeční dutiny – popis. Převodní srdeční soustava, přehled žil těla.

F:  Srdeční cyklus, tlakové změny během srdečního cyklu, převodní systém, regulace srdeční činnosti.

 

 1. Hemodynamika.

A: Srdeční chlopně, poslechová místa, srdeční skelet, dolní dutá žíla

F:  Hemodynamika, krevní průtok, minutový objem, arteriální a venózní systém.

 

 1. Mikrocirkulace a mízní soustava.

A: Míza, mízní cévy a uzliny, hrudní mízovod, horní dutá žíla a portokavální anastomózy.

F: Mikrocirkulace, stavba krevní vlásečnice, filtrace a reabsorpce, mízní soustava.

 

 

 1. Filtrace a resorpce v ledvinách.

A: Ledviny, ledvinná pánvička, ledvinné kalichy a kalíšky, močovod.

F:  Nefron, glomerulární filtrace, tubulární resorpce, Henleova klička, sběrací kanálky.

 

 

 1. Činnost ledvin a acidobazická rovnováha.

A: Močový měchýř a močová trubice.

F:  Zahušťování a zřeďování moce, acidobazická rovnováha, funkce vývodních močových cest, clearance.

 

 1. Dýchání.

A: Nosní dutina, vedlejší nosní dutiny, hrtan.

F:  Atmosférický a alveolární vzduch, mechanika dýchání, tlakové změny během dechového cyklu, výměna plynu mezi krví a plicními sklípky.

 

 1. Řízení dýchání.

A: Průdušnice, průdušky, plíce, pohrudnice.

F: Dechové objemy, řízení dýchání, centra dýchání, centrální a periferní chemoreceptory.

 

 1. Ústní dutina, hltan a jícen.

A: Ústní dutina, slinné žlázy, jazyk, zuby, tvrdé a měkké patro, hltan a jícen.

            F: Funkce ústní dutiny, žvýkání a polykání, slinné žlázy, jícen

 

 1. Žaludek a dvanáctník.

A:Žaludek a dvanáctník - popis a stavba.

F:  Funkce žaludku, tvorba HCl, vyprazdňování žaludku, dvanáctník.

 

 1. Exokrinní pankreas a játra.

A: Slinivka, játra a žlučové cesty – popis a stavba.

F:  Exokrinní pankreas, trávicí enzymy a jejich aktivace, tvorba žluče a  funkce jater.

 

 1. Tenké střevo.

A: Kyčelník (jejunum), lačník (ileum), ileocekální přechod – popis a stavba, topografie malé pánve u muže a ženy.

F:  Tenké střevo, motorika a sekrece v tenkém střevě, vstřebávání vody a živin.

 

 1. Tlusté střevo.

A: Tračník a konečník – popis a stavba, pánevní a močopohlavní dno.

F:  Funkce tlustého střeva, motorika, defekace.

 

 1. Metabolizmus.

A: Pobřišnice - popis a stavba, kýly.

F:  Využití tuků, uhlovodanů a bílkovin pro získávání energie, intermediární metabolizmus, bazální metabolizmus.

 

 1. Výživa.

A: Tříselný kanál a topografie jeho okolí.

F:  Zásady správné výživy, vitaminy.

 

 1. Termoregulace.

A: Stavba chrupavky, kosti a typy a stavba kloubu.

F:  Stresová a chemická termogenéze, způsoby uvolňování tepla, pocení, řízení tělesné teploty.

 

 1. Přehled žláz s vnitřním vyměšováním

A: Podvěsek. Bránice a mezihrudí, spojení lebečních kostí.

F:  Přehled hormonů, chemická povaha hormonu, endokrinní regulace, hypothalamické a hypofyzární hormony.

 

 1. Štítná žláza a příštítná tělíska

A: Štítná žláza a příštítná tělíska, serózní blány.

F: Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek.

 

 1. Dřeň a kůra nadledvin.

A: Nadledviny, pánev jako celek, pánevní roviny a rozměry.

F:  Hormony kůry a dřeně nadledvin.

 

 1. Endokrinní pankreas.

A: Přehled kloubů končetin. Slezina.

F: Inzulín a glukagon.

               

 1. Mužské pohlavní ústrojí.

A:  Vnitřní a vnější mužské pohlavní ústrojí.

F:  Vývoj spermatocytu, mužské pohlavní znaky, testosteron.

 

 1. Ženské pohlavní ústrojí.
 2. A: Vnitrní a vnější ženské pohlavní ústrojí.

F:  Činnost vaječníku, ženský pohlavní cyklus, endometriální změny během měsíčního cyklu, estrogen, progesteron.

 

 1. Mícha

A: Mícha – stavba. Míšní nerv – obecné schéma, autonomní nervová soustava.

F:  Reflexní oblouk, míšní reflexy, míšní šok, svalové vřeténko.

 

 1. Mozkový kmen a mezimozek

A: Prodloužená mícha, most, střední mozek a mezimozek – stavba a popis.

F:  Význam prodloužené míchy pro řízení oběhu a dýchání a motoriky. Vestibulární ústrojí.

 

 1. Mozeček a bazální ganglia.

A: Mozeček – popis, bazální ganglia – popis.

F:  Význam mozečku a bazálních ganglií pro řízení motoriky.  Poruchy hybnosti při poškození mozečku a bazálních ganglií.

 

 1. Mozková kůra.

A:  Koncový mozek - korové oblasti mozku, spojky (commissurae), pleny a cévní zásobení mozku a míchy

F:   Primární a sekundární senzorické oblasti, motorické a asociační oblasti mozku, udržování bdělosti, spánek.


      32.  Limbický systém

                A: Limbická soustava - základní součásti a popis.

F:  Význam hypotalamu pro homeostázu a pro řízení vegetativních funkcí. Funkce hipokampu a amygdaly.

 

      33.  Zrak.

A: Oko, sítnice, živnatka, bělima, řasnaté těleso, čočka, oční komory, nervové a cévní zásobení.

F: Vznik obrazu na sítnici, zaostřování, barevné vidění, základní typy zrakových poruch (šeroslepost, krátkozrakost, dalekozrakost, astygmatizmus), korová reprezentace zraku.

 

 1.  Sluch a rovnováha

A: Vnější, střední a vnitrní ucho – popis.

F:  Zvuk jako vzduchové vlnění, vznik sluchového vjemu, úloha vnitřního ucha, práh slyšitelnosti, korová reprezentace sluchových podnětu.

 

       35. Čich a chuť

A: Čichové a chuťové ústrojí – základní popis. Hlavové nervy - přehled a funkce.

F:  Receptory pro chuť, chuťové modality, korová reprezentace chuťového smyslu. Čichové receptory, adekvátní čichové podněty, korová reprezentace čichu.

 

37.     Hmat, polohocit a bolest.

A: Senzitivní, senzorické a motorické dráhy.

F:  Receptory pro dotyk, tlak, tah, vibrace, chlad, teplo a bolest. Senzorická vlákna pro jednotlivé somestetické modality. Korová reprezentace dotyku a bolesti. Rychlá a pomalá bolest, přenesená bolest, viscerální bolest.

 

38.     Učení a paměť.

A: Přehled míšních nervů.

F:  Lokalizace paměti,  dlouhodobá potenciace, paměť procedurální a epizodická, druhy učení.