Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

Podmínky pro udělení zápočtu z anatomie

1. 80 % účast na praktických cvičeních (a pitevních cvičeních - fyzioterapie)
2. absolvování zadaného dílčího zkoušení (ústní zkoušení, testy dle sylabu podle zadání ve zkouškových otázkách)

Podmínky přihlášení ke zkoušce

1. splnění podmínek zápočtu za zimní semestr

2. splnění podmínek zápočtu za letní semestr

 

 

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz