OTÁZKY KE ZKOUŠCE

POHYBOVÁ SOUSTAVA

 1. Obratle, žebra, popis, spojení, pohyby a variace.
 2. Lebka – tvar, spojení lebečních kostí, pohlavní rozdíly, lebka novorozence.
 3. Basis cranii interna a externa, rozdělení, průběhy nervu a cév.
 4. Lebeční dutiny – očnice, vlastní nosní dutina (ohraničení, průběhy nervu a cév).
 5. Páteř jako celek, spojení na páteři, statika a mechanika páteře.
 6. Popis pánevních kostí, pánev jako celek, kloubní spojení pánve.
 7. Topografie pánve, pánevní rozměry a roviny.
 8. Spojení klíční kosti a lopatky - klouby, svaly, vazy, pohyby.
 9. Ramenní kloub – pouzdro, vazy, zvláštní zařízení, pohyby, střední postavení.
 10. Loketní kloub – pouzdro, vazy, zvláštní zařízení, pohyby, střední postavení.
 11. Klouby ruky – pouzdro, vazy, zvláštní zařízení, pohyby, střední postavení.
 12. Kyčelní kloub – pouzdro, vazy, zvláštní zařízení, pohyby, střední postavení.
 13. Kolenní kloub – pouzdro, vazy, zvláštní zařízení, pohyby, střední postavení.
 14. Klouby nohy – pouzdro, zvláštní zařízení, vazy, pohyby, střední postavení.
 15. Svaly hlavy – skupiny, inervace, funkce, topografické vztahy.
 16. Svaly a fascie krku – rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické krajiny.
 17. Svaly a fascie hrudníku – rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické krajiny.
 18. Svaly a fascie břicha – rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické krajiny.
 19. Svaly pánevního dna a hráze - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické vztahy, prostory hráze a malé pánve.
 20. Svaly zad - rozdělení, skupiny inervace, funkce, topografické vztahy.
 21. Svaly pažního pletence - rozdělení, inervace, funkce, topografické vztahy.
 22. Svaly paže - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické vztahy.
 23. Přední skupina svalu předloktí - rozdělení, inervace, funkce, topografické krajiny.
 24. Laterální a zadní skupina svalu předloktí - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické krajiny.
 25. Svaly ruky - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické vztahy.
 26. Svaly pánevního pletence - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické krajiny.
 27. Svaly přední skupiny stehna - rozdělení, inervace, funkce, topografické vztahy.
 28. Svaly mediální skupiny stehna - rozdělení, inervace, funkce, topografické vztahy.
 29. Svaly zadní skupiny stehna - rozdělení, inervace, funkce, topografické vztahy.
 30. Svaly bérce - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické vztahy.
 31. Svaly nohy a nožní klenba - rozdělení, skupiny, inervace, funkce, topografické vztahy.

SYSTEMATICKÁ ANATOMIE

 1. Ústní dutina – ohraničení, jazyk (inervace), malé a velké slinné žlázy.
 2. Stavba zubu – mléčné a trvalé zuby (popis, vzorce).
 3. Hltan, jícen, žaludek – stavba, uložení, části, cévní zásobení, topografické vztahy.
 4. Tenké, tlusté střevo a konečník – stavba, uložení, cévní zásobení, topografické vztahy.
 5. Játra, slinivka – stavba, uložení, cévní zásobení, topografické vztahy.
 6. Pobřišnice – uložení orgánu a jejich projekce, syntopické vztahy, topografie břišní dutiny.
 7. Horní dýchací cesty - nosní dutina (ohraničení), vedlejší nosní dutiny, nosohltan – stavba, uložení, topografické vztahy.
 8. Dolní dýchací cesty – hrtan, prudušnice, průdušky – stavba, uložení, inervace, topografické vztahy.
 9. Plíce – stavba, uložení, funkce, topografické vztahy, pohrudnice a poplicnice.
 10. Mechanika plic pri dýchání. Hlavní a pomocné dýchací svaly.
 11. Ledviny – tvar, poloha, fixace, cévní zásobení a syntopie.
 12. Ledviny – vnitřní stavba a průtok krve.
 13. Vývodní močové cesty – kalíšky, kalichy a pánvička, močovod, močový měchýř– stavba, uložení, části, cévní zásobení.
 14. Vnější mužské pohlavní orgány – šourek, pyj – stavba, uložení, části, cévní zásobení.
 15. Vnitřní mužské pohlavní orgány – varle, nadvarle, chámovod, měchýřkové žlázy, předstojná žláza, močová trubice – stavba, uložení, části, cévní zásobení.
 16. Vnitřní ženské pohlavní orgány – vaječník, vejcovod, děloha, pochva, močová trubice – stavba, fixace, uložení, části, cévní zásobení.
 17. Vnější ženské pohlavní orgány – velké a malé stydké pysky, poševní předsíň, poštěváček – stavba, uložení, části, cévní zásobení.
 18. Anatomická stavba srdce, poloha a projekce – uložení, vyšetřovací metody.
 19. Srdeční dutiny, chlopně a srdeční skelet.
 20. Cévy a nervy srdce.
 21. Aorta ascendens a arcus aortae, topografické vztahy.
 22. Arteria carotis externa a interna (cévní zásobení hlavy, mozku a krku).
 23. Arteria subclavia, arteria axillaris (uložení, topografické vztahy – fissura scalenorum).
 24. Arteria brachialis, tepny předloktí a ruky.
 25. Aorta thoracica – uložení, větve, topografie.
 26. Aorta abdominalis – uložení, větve, přehled tepenného zásobení orgánu břišní dutiny.
 27. Arteria iliaca communis (a. iliaca externa a interna, přehled tepenného zásobení orgánu pánve).
 28. Arteria femoralis – tepny bérce a nohy (uložení, topografie – trigonum femorale, fossa poplitea).
 29. Vena cava superior – přítoky (žilní odtok z hlavy, krku, horní končetiny).
 30. Vena cava inferior – přítoky (žilní odtok z dolní končetiny, malé pánve a břišní dutiny).
 31. Povrchové žíly horní a dolní končetiny, perforátory.
 32. Systém vena portae a systém vena azygos, portokavální a kavokavální anastomózy.
 33. Míza, složení, pohyb, stavba mízních cév, slezina, brzlík, mandle.
 34. Hlavní mízní kmeny a mízní drenáž orgánu (mlécná žláza, děloha).
 35. Topografie hlavy a krajiny krku (ohraničení, obsah).
 36. Topografie hrudníku – mediastinum (členění, obsah).
 37. Topografie páteřního kanálu (prostory, uložení, cévní zásobení).
 38. Regio brachii, cubitalis anterior a posterior (ohraničení, svalové skupiny, větvení cév a nervů, axilla).
 39. Regio antebrachii anterior, posterior, regio manus (svalové skupiny, větvení cév a nervů, fossa radialis, canalis carpi).
 40. Regio glutea – svalové skupiny, průběh nervů a cév (foramen suprapiriforme, infrapiriforme, fossa ischioanalis, canalis pudendalis).
 41. Regio femoris anterior a posterior – svalové skupiny, průběh cév a nervů (trigonum femorale, canalis adductorius).
 42. Regio genus anterior a posterior – svalové skupiny, průběh cév a nervů (fossa poplitea, kolenní kloub – pohyby).
 43. Regio cruris anterior et posterior, regio retromalleolaris medialis et lateralis, regio pedis – svalové skupiny, průběh cév a nervů (útvary za mediálním kotníkem, nožní klenba, pohyby v jednotlivých kloubech).

NERVOVÁ SOUSTAVA

 1. Obecná stavba nervové soustavy a přehled vývoje (neuron, neuroglie, reflexy, dendrity, axony, receptory).
 2. Mícha (uložení, části, obaly, cévní zásobení, přední a zadní míšní kořeny, reflexní oblouk, průřez míchou).
 3. Prodloužená mícha a most (uložení, spojení, vývoj, spodina IV. mozkové komory, retikulární formace, výstupy hlavových nervů).
 4. Mozeček (stavba, uložení, dělení, jádra, mozečkové dráhy, funkce - poruchy)
 5. Střední mozek (uložení, členení, jádra, uložení hlavových nervu, substancia nigra, průběh motorických a senzitivních drah, funkce – poruchy).
 6. Mezimozek (uložení, členení, jádra, thalamus, hypothalamus – jádra, tvorba hormonu, hypothalamo-hypofyzární osa, mozkové dráhy).
 7. Koncový mozek (mozková kůra, bazální ganglia, capsula interna – uspořádání drah, lokalizace korových center).
 8. Mozkové komory (ohraničení, tvorba a vstřebávání mozkomíšního moku).
 9. Pleny a cévní zásobení mozku a míchy (pleny a jejich prostory, Willisuv okruh, mozkové žíly, lebeční splavy).
 10. Přehled nervových drah (rozdělení, průběh, funkce, poruchy, korová centra).
 11. Dráhy motorické (dělení, pruběh, funkce).
 12. Dráhy mozečkové (dělení, průběh, funkce).
 13. Přehled senzitivních drah (dělení, průběh, funkce).
 14. Přehled smyslových drah (dělení, průběh, funkce).
 15. Plexus cervicalis – motorické a senzitivní nervy.
 16. Plexus brachialis – dělení, průběh, motorická a senzitivní inervace, přehled inervace svalových skupin.
 17. Nn. thoracici – průběh, senzitivní a motorická inervace.
 18. Plexus lumbalis – průběh, senzitivní a motorická inervace.
 19. Plexus sacralis – průběh, senzitivní a motorická inervace.
 20. Přehled inervace horní končetiny – topografické vztahy, poruchy inervace.
 21. Přehled inervace dolní končetiny – topografické vztahy, poruchy inervace.
 22. N. olfactorius et opticus (průběh, korové centrum čichu, čichová a zraková dráha).
 23. N. oculomotorius, trochlearis et abducens (průběh, senzitivní a motorická inervace, obrny)
 24. N. trigeminus – průběh, senzitivní a motorická inervace.
 25. N. facialis et vestibulocochlearis (průběh, senzitivní a motorická inervace, obrny, sluchová a vestibulární dráha)
 26. N. glossopharyngeus et vagus (průběh, inervace senzitivní a motorická).
 27. N. accessorius et hypoglossus (průběh, inervace)
 28. Autonomní systém – rozdělení, uspořádání, mediátory, funkce).
 29. Pars sympathica (truncus sympathicus, přehled ganglií, mediátory, uložení, funkce).
 30. Pars parasympathica (jádra, uložení, inervace, poruchy).
 31. Anatomická stavba kůže (tlouštka, barva, funkce, inervace), kožní deriváty (druhy ochlupení a žlázy) a mlécná žláza (uložení, struktura, mízní odtok).
 32. Oko (stavba, vrstvy, čočka, akomodace, zraková dráha).
 33. Přídatné orgány oka (víčka, slzní ústrojí, okohybné svaly a jejich inervace).
 34. Ucho (rozdělení, funkce, sluchová dráha).
 35. Přehled žláz s vnitřní sekrecí (uložení, topografie, cévní zásobení, funkce).

HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE

 1. Mikroskopická stavba buňky.
 2. Buněčné organely (struktura a funkce).
 3. Jednotková membrána v cytologii.
 4. Bunečné jádro (struktura a funkce).
 5. Druhy epitelových buňek.
 6. Složky pojivových tkání.
 7. Svalová tkáň.
 8. Mikroskopická stavba míchy.
 9. Receptory povrchového a hlubokého cití: propricepce.
 10. Vývoj vylučovacího a pohlavního ústrojí, nefron.
 11. Mikroskopická stavba cévní stěny.
 12. Mikroskopická stavba mužského pohlavního ústrojí.
 13. Mikroskopická stavba ženského pohlavního ústrojí.
 14. Vývoj a mikroskopická stavba stěny trávicí trubice – obecně.
 15. Vývoj a mikroskopická stavba stěny dýchací trubice – obecně.
 16. Vývoj CNS a tělní osy zárodku.
 17. Vývoj somitu.
 18. Vývoj faryngových (žaberních) oblouků.