Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

SYLLABUS FYZIOTERAPIE
zimní semestr

TÝDEN
PREDNÁŠKA
SEMINÁŘE A CVIČENÍ
ZKOUŠENÍ
1.
Úvod do anatomie, názvosloví
Demonstrace kostí HK
-
2.
Obecná osteologie
Demonstrace kostí DK
Kosti HK a DK
3.
Spojení kostí, klouby horní a dolní končetiny
Demonstrace kloubů HK
-
4.
Osová kostra, spojení a pánev jako celek
Demonstrace kloubů DK
Klouby HK a DK
5.
Lebka jako celek
Demonstrace kostí lebky - seminář
-
6.
Svalová soustava
Demonstrace osové kostry, pánve a jejich spojení
Osový skelet a jeho spojerní
7.
Svaly končetin
Svalové skupiny horní a dolní končetiny (inervace, funkce, topografie)
-
8.
Přehled svalů hlavy, krku a zad
Demonstrace svalů hlavy, krku a zad (inervace, funkce, topografie)
-
9.
Přehled svalů hrudníku, břicha a pánve
Demonstrace svalů hrudníku, břicha a pánve (inervace, funkce, topografie) Demonstrace svalů hrudníku, bricha a pánve

Popitevní zkoušení HK a DK
Svaly

10.
Trávicí ústrojí I (ústnídutina, zuby, jazyk, hltan)
Přehled trávicího ústrojí I - seminář
-
11.
Trávicí ústrojí II (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo)
Demonstrace trávicího ústrojí II
-
12.
Trávicí ústrojí III (játra, žlučník, slinivka, pobřišnice)
Demonstrace trávicího ústrojí III
-
13.
Dýchací soustava (horní a dolní dýchací cesty)
Demonstrace dýchacího ústrojí
-
14.
Vylučovací soustava (ledviny, močovod, močový měchýř, močová trubice)
Demonstrace vylučovacího ústrojí
Trávicí, dýchací a vylučovací ústrojí
15.
Zápočty
Zápočty
-

Pitevní cvičení :

v 6. a 7. týdnu horní končetiny (svaly - skupina, funkce, inervace, topografické vztahy)

v 8. a 9. týdnu dolní končetina (svaly - skupina, funkce, inervace, topografické vztahy)

 

SYLLABUS FYZIOTERAPIE
letní semestr

TÝDEN
PREDNÁŠKA
PRAKTIKA
1.
Srdce
Srdce
2.
Cévní soustava
Cévní soustava
3.
Mízní soustava
Mízní soustava
4.
Mužské pohlavní ústrojí
PNS I - Periferní nervy
5.
Ženské pohlavní ústrojí
PNS II - Hlavové a autnomní nervy
6.
Žlázy s vnitřním vyměšováním
Mužské pohlavní ústrojí
7.
PNS I - Periferní nervy
Ženské pohlavní ústrojí
8.
PNS II - Hlavové a autnomní nervy
Žlázy s vnitřním vyměšováním
9.
CNS I
CNS I (úvod, mozeček, kmen, mezimozek)
10.
CNS II
CNS II (koncový mozek)
11.
CNS III
CNS III (dráhy)
12.
Zrak
Zrak
13.
Sluch
Sluch a rovnováha
14.
Kožní soustava
Kožní soustava
15.
Zápočty
Zápočty

 

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz