Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Hlavové nervy

Autonomní systém

Plexus brachialis

Plexus lumbalis

Plexus sacralis

Obrny periferních nervů

Topografie horní končetiny

Topografie dolní končetiny


Prezentace zahrnující poznatky z anatomie, histologie a embryologie

Úvod do histologie

Pojiva - kost a chrupavka

Pojiva - obecná charakteristika, vazivo

Dolní končetina

Páteř

Svalová tkáň

Svaly hlavy

Svaly krku

Svaly břicha

Svaly pánevního a močopohlavního dna

Svaly hrudníku

Svaly zad

Funkce vybraných svalů

Epitely

Dýchací ústrojí

Trávící ústrojí (anatomie)

Trávící ústrojí (histologie)

Vylučovací ústrojí

Ženské pohlavní ústrojí

Mužské pohlavní ústrojí

Krev

Srdce

Cévy - obecná stavba

Cévy - tepny

Cévy - žíly

Míza

Míšní nervy

Hlavové nervy

Autonomní nervy

Senzitivní inervace

Centrální nervová soustava - úvod

Centrální nervová soustava - koncový mozek

Centrální nervová soustava - dráhy

Centrální nervová soustava - nervová tkáň

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Kůže a mléčná žláza

Smysly - oko

Smysly - ucho

Smysly - ostatní (chuť,čich,hmat, polohocit)

Topografie

Embryologie

Prezentace obsahují obrázky převzaté z těchto knih: Sobottův atlas anatomie, Anatomie R. Ćiháka, Základy histologie (Junqueira)


Pod následujícími odkazy naleznete studijní materiály z histologie ve formátu *.zip

Histologie pro fyzioterapeuty

Histologie pro ostatní bakalářské obory


Doporučená literatura pro jiný obor

Prezentace - blok 1 první část

Prezentace - blok 1 druhá část

Prezentace - blok 2 první část

Prezentace - blok 2 druhá část

Prezentace - blok 3 první část

Prezentace - blok 3 druhá část

Prezentace - blok 3 třetí část

Pojivo (navíc)

Sval (navíc)

Dráhy (navíc)

Otázky k zamyšlení

 

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz