Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

DOPORUČENÁ LITERATURA
Veřejné zdravotnictví
Všeobecná sestra

Autor
Název
Vydavatelství
Rok
FIALA P., VALENTA, EBERLOVÁ
Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství
Praha, Nakladatelství Karolinum
2004
NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M.
Přehled anatomie
Praha, Galén Karolinum
2009

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz