PREZENTACE PŘEDNÁŠEK

Úvod do anatomie

Obecná osteologie

Obecná arthrologie

Kosti horní a dolní končetiny

Pánev

Páteř a hrudník

Lebka

Klouby horní a dolní končetiny

Svaly končetin

Svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha a zad

Trávicí ústrojí

Dýchací ústrojí

Vylučovací ústrojí

Mužské pohlavní ústrojí

Ženské pohlavní ústrojí

Srdce

Tepny

Žíly

Mízní soustava

Periferní nervy

Hlavové nervy

Autonomní nervy

Mícha

Mozkový kmen, mozeček, mezimozek

Koncový mozek, komory, pleny, cévy

Dráhy

Oko

Ucho

Čich, chuť a kůže

Žlázy s vnitřním vyměšováním