Otázky z anatomie

                              (pro obor veřejné zdravotnictví)

 

A. kosti, klouby, svaly

1.        Buňka, tkáň, orgán – definice a rozdíly

2.        Kost jako orgán, růst kosti

3.        Kostra horní končetiny

4.        Kostra dolní končetiny

5.        Obecná stavba obratle, páteř jako celek, žebra, kost hrudní

6.        Lebka – popis základních součástí

7.        Basis cranii interna

8.        Důležité prostory lebky, lebka novorozence

9.        Pánev – popis základních součástí

10.   Pánevní roviny, pohlavní rozdíly na pánvi

11.   Spojení kostí – obecně, rozdělení

12.   Spojení na páteři, hrudníku a pánvi

13.   Klouby horní končetiny

14.   Klouby dolní končetiny

15.   Nožní klenba (klouby, svaly)

16.   Svaly pletence horní končetiny

17.   Svaly paže

18.   Svaly předloktí

19.   Svaly ruky

20.   Svaly pletence dolní končetiny

21.   Svaly stehna

22.   Svaly bérce

23.   Svaly nohy

24.   Svaly hlavy

25.   Svaly krku

26.   Svaly hrudníku

27.   Bránice, svaly pánevního dna

28.   Svaly břicha

29.   Tříselný kanál

30.   Svaly zad

 

 

B. orgánové soustavy

1.        Obecná anatomie trávicího ústrojí

2.        Ústní dutina, jazyk, zuby

3.        Zuby, slinné žlázy

4.        Hltan, jícen a žaludek

5.        Tenké a tlusté střevo

6.        Játra, topografie břišní dutiny

7.        Žlučník a žlučové cesty, retroperitoneum

8.        Slinivka, topografie hrudní dutiny

9.        Pobřišnice, závěsy orgánů

10.   Nosní dutina a vedlejší nosní dutiny

11.   Hrtan, průdušnice a průdušky

12.   Pohrudnice, poplicnice, topografie hrudní dutiny

13.   Plíce, mezihrudí

14.   Ledviny – popis, uložení, nefron

15.   Močovod, močový měchýř, močová trubice

16.   Mužské pohlavní ústrojí

17.   Ženské pohlavní ústrojí

18.   Menstruační cyklus, děloha, vaječníky

19.   Srdce – popis, uložení

20.   Převodní srdeční soustava, srdeční cévy

21.   Fetální oběh a jeho změny po porodu, perikard

22.   Oblouk aorty, tepny hlavy a krku

23.   Podklíčková tepna a tepny horní končetiny

24.   Hrudní a břišní aorta

25.   Tepny dolní končetiny a pánve

26.   Horní dutá žíla a její přítoky

27.   Dolní dutá žíla a její přítoky

28.   Vrátnicová žíla, slezina

29.   Stavby mízní uzliny, mízní cévy hlavy, krku, horních končetin a hrudníku

30.   Stavby mízní uzliny, mízní cévy a uzliny břicha, pánve a dolních končetin

 

 

C. Nervová soustava, smyslové orgány

1.        Obecné schéma zapojení periferních nervů

2.        Hlavové nervy – přehled

3.        Trojklaný nerv

4.        Lícní nerv

5.        Bloudivý nerv

6.        Míšní nervy – obecné schéma,  krční pleteň

7.        Pažní pleteň

8.        Bederní pleteň

9.        Křížová pleteň

10.   Autonomní nervy – parasympatikus

11.   Autonomní nervy – sympatikus

12.   Hřbetní mícha

13.   Obaly a cévní zásobení hřbetní míchy 

14.   Mozkový kmen – prodloužená mícha, most, IV. mozková komora

15.   Mozkový kmen – mozeček, střední mozek

16.   Mezimozek (thalamus, hypothalamus, hypophysis cerebri)

17.   Koncový mozek – základní popis hemisfér, corpus callosum

18.   Bazální ganglia a limbický systém

19.   Řezy mozkem, funkční korové oblasti

20.   Dráhy CNS (senzitivní, senzorické)

21.   Dráhy CNS (motorické)

22.   Cévní zásobení CNS, mozkové spojky

23.   Dutiny CNS, mozkomíšní mok, obaly CNS

24.   Vestibulární ústrojí

25.   Oční koule - popis

26.   Přídatné orgány oka

27.   Zevní ucho, střední ucho, vnitřní ucho

28.   Ústrojí chuťové, ústrojí čichové

29.   Kůže, přídatné kožní orgány, mléčná žláza

30.    Žlázy s vnitřním vyměšováním