Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

PRACOVNÍCI ANATOMICKÉHO ÚSTAVU

Přednosta:

Zástupce přednosty:

Odborní pracovníci :

 

 

 

 

 

 

Výpomocní asistenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariát:

 

 

Laborantky:

 

Doc. MUDr. Petr ZACH, CSc.

RNDr. Jitka RIEDLOVÁ

Doc. MUDr . Václav BÁČA, PhD.

MUDr. Karel BRABEC

Mgr. Veronika CAGÁŇOVÁ

MUDr. Alena DOUBKOVÁ, CSc.

Doc. MUDr. David KACHLÍK, PhD.

MUDr. Jana MRZÍLKOVÁ

Prof. MUDr. Josef STINGL, CSc.

Alžběta BLANKOVÁ

Tereza BARTOŠOVÁ

Eva DUNGLOVÁ

Alexandra GREGUŠOVÁ

Jan JUCHELKA

Karel KIESSLICH

Josef KLIMEŠ

Antonella KOUTELA

Martin KRÁL

Markéta KUDRNOVÁ

Anne LE ROY

Zuzana MARVANOVÁ

Karolína MICHKOVÁ

Jakub MILETÍN

Ondřej MIŠOVIČ

Matěj PATZELT

Nicola SCHNEIBERGOVÁ

Barbora ŠOLOVÁ

Jakub ŠTEFELA

Tereza ŠTĚPÁNKOVÁ

Gita TESAŘOVÁ

Zlata VÁVROVÁ

Monika VĚTROVSKÁ

Tomáš VOBORNÍK

Kristýna VYMĚTALOVÁ

Veronika ŽIVICOVÁ

 

Ivanka ŽÍŽALOVÁ

 

Cecílie SUDOVÁ

Věra ŠENKOVÁ

507

511

531

549

510

510

531

511

509

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

549

 

 

508

 

521

521

CH

267102494

267102511

267102560

267102508

267102510

267102510

267102560

267102511

267102509

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

267102508

 

 

267102508

 

267102326

267102326

267162304

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz