Otázky ke zkoušce ze somatologie

pro obor Dentální hygienistka.

 

 

•  A: Přehled struktury a funkce lidského těla; vazivo, chrupavka a kost – struktura kosti (schéma), vývoj a přestavba kosti, spojení kostí (příklady spojení na lebce).

F: Buňka, organely, transport přes buněčnou membránu, membránové potenciály, homeostáza.

 

•  A: Typy kloubů, postavení kloubu, pohyby v jednotlivých kloubech, čelistní kloub. Žvýkací svaly, jejich stavba, funkce a cévní a nervové zásobení.

F: Kosterní sval. Sarkomera, kontraktilní proteiny, mechanizmus svalové kontrakce, akční potenciál svalu, svalová únava.

 

•  A: Názvy lebečních kostí, lebka jako celek, otvory, jámy a prostory. Rozdělení mimických svalů jejich nervové a cévní zásobení, jejich funkce.

F: Stavba hladkého svalu, mechanizmus kontrakce, rozdíly mezi hladkým a kosterním svalem.

 

•  A: Stavba horní a dolní čelisti, změny čelistí během života; zubní oblouky, jejich tvar, mezičelistní vztahy, lebka novorozence.

F: Rozdělení a objemy tělesných tekutin, intersticium a řízení objemu tekutin v extracelulárním kompartmentu, žízeň.

 

•  A: Větvení tepen hlavy a krku, cévní zásobení horní a dolní čelisti, svaly krku.

F: Krev, plazma a srážení krve. Erytrocyty. Krevní plazma. Hematokrit. Hemostáza. Trombocyty.

 

•  A: Stavba hltanu (rozdělení na úseky a vrstvy jeho stěny), stavba a uspořádání mandlí, tzv. Waldeyerův mízní okruh. Svaly zad.

F: Leukocyty. Imunita získaná a vrozená.

 

•  A: Stavba srdce, srdeční dutiny, nervy a cévy srdce, převodní soustava. Mimické svaly.

F: Srdce jako čerpadlo. Srdeční cyklus, tlakové změny během srdečního cyklu, převodní soustava, regulace srdeční činnosti.

 

•  A: Uspořádání žil hlavy a krku, šíření zánětů přes žilní spojky. Svaly hrudníku a břicha.

F: Hemodynamika, krevní průtok, minutový objem, tepenná a žilní soustava.

 

•  A: Brzlík, jeho uložení a účel. Stavba mízní uzliny, mízní systém, hlavní mízní kmeny. Uspořádání hlavních mízních uzlin hlavy a krku. Svaly končetin, rozdělení do skupin, funkce.

F: Mikrocirkulace, stavba krevní vlásečnice, filtrace a reabsorbce, lymfatický systém.

 

•  A: Stavba ledvin, močovodu a močového měchýře; jejich cévní a nervové zásobení. Žvýkací svaly.

F: Filtrace a resorpce v ledvinách. Nefron, glomerulární filtrace, tubulární resorpce, Henleho klička, sběrací kanálky.

 

•  A: Mozek – základní popis, motorické dráhy a nervová centra v mozku. Popis ledviny. Čelistní kloub, popis, pohyby.

F: Činnost ledvin a acidobazická rovnováha. Zahušťování a zřeďování moče, acidobazická rovnováha, funkce vývodních močových cest, clearance.

 

•  A: Nosní dutina, rozdělení a funkce, uspořádání vedlejších nosních dutin.

F: Atmosférický a alveolární vzduch, mechanika dýchání, tlakové změny během dechového cyklu, výměna plynů mezi krví a alveoly.

 

•  A: Obecná stavba hrtanu, tzv. tracheobronchiálního stromu, stavba a uložení plic, obaly plic. Jazyk.

F: Dechové objemy, řízení dýchání, centra dýchání, centrální a periferní chemoreceptory.

 

•  A: Ústní dutina a ústní předsíň, jejich ohraničení a rozčlenění. Stavba tvrdého a měkkého patra.

F: Funkce ústní dutiny, žvýkání a polykání, slinné žlázy, jícen

 

•  A: Žaludek a dvanáctník, základní popis, cévní a nervové zásobení. Stavba horní čelisti.

F: Funkce žaludku, sekrece HCl, vyprazdňování žaludku, dvanáctník.

 

•  A: Stavba a uložení jater, rozdělení žlučových cest. Periferní nervy, nervové pleteně. Stavba dolní čelisti.

F: Exokrinní pankreas, trávicí enzymy a jejich aktivace, tvorba žluče a funkce jater.

 

•  A: Stavební rozdíly mezi tenkým a tlustým střevem, poloha a rozdělení. Ústní dutina a ústní předsíň.

F: Tenké střevo, motorika a sekrece v tenkém střevě, vstřebávání vody a živin.

 

•  A: Slinné žlázy, jejich stavba, poloha a vývody, jazyk.

F: Funkce tlustého střeva, motorika, defekace.

 

•  A: Uspořádání CNS, schéma periferního nervu. Inervace orgánů. Inervace čelistí a ústní dutiny.

F: Využití lipidů, sacharidů a proteinů pro získávání energie, bazální metabolizmus.

 

•  A: Hlavní senzitivní dráhy a jejich projekce do mozkových center, tlusté střevo – části, uložení.

F: Zásady správné výživy, vitaminy.

 

•  A: Rozdělení periferní nervové soustavy, průběh a větvení n. facialis. Inervace zubů a ústní dutiny.

F: Přehled endokrinních žláz. Přehled hormonů, chemická povaha hormonů, endokrinní regulace, hypotalamické a hypofyzární hormony.

 

•  A: Stavba a poloha štítné žlázy a příštítných tělísek, koniotomie a tracheotomie, svaly krku a hlavy.

F: Štítná žláza a příštítná tělíska; Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek.

 

•  A: N. trigeminus, jeho větvení a průběh, inervační oblast. Základní stavba oka, přídatné orgány oka.

F: Dřeň a kůra nadledvin.Hormony kůry a dřeně nadledvin.

 

•  A: Obaly CNS, mozkomíšní mok a jeho cirkulace. Základní rozdělení a stavba sluchového ústrojí, lebka novorozence a dospělého – porovnání.

F: Endokrinní pankreas. Insulin a glukagon.

           

•  A: Mužské pohlavní ústrojí, stavba a funkce. Cévní zásobení ústní dutiny.

F: Vývoj spermatocytů, mužské pohlavní znaky, testosteron.

 

•  A: Ženské pohlavní ústrojí, stavba a funkce. Žilní odtok z ústní dutiny.

F: Činnost vaječníků, ženský pohlavní cyklus, změny endometria během měsíčního cyklu, estrogen, progesteron.

 

•  A: Jazyk a jícen, jejich stavba, nervové a cévní zásobení, funkce.

F: Reflexy GIT, nauzea, enterohepatický systém.

 

•  A: rozdělení dočasných a trvalých zubů, jejich stavba, prořezávání a anatomické rozdíly mezi dočasnými a trvalými zuby. Kůže a její deriváty.

F: Funkce jater; složení a působení žluči.