Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

DOPORUČENÁ LITERATURA

základní literatura

Autor
Název
Vydavatelství
Rok
LINC R., DOUBKOVÁ A.
Anatomie hybnosti I.-III.
Praha, Karolinum
2001
DOUBKOVÁ A., LINC R.
Anatomie pro bakalářský studijní program fyzioterapie
Praha, Karolinum
2006

doporučená literatura

Autor
Název
Vydavatelství
Rok
ČIHÁK R.
Anatomie I..,II.
Praha, Avicenum
2001
ČIHÁK R.
Anatomie III.
Praha, Grada
2001
NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M.
Přehled anatomie
Praha, Galén Karolinum
2009

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz