Bakalářské studium

Domácí stránka

Výuka

Společné přednášky

Prezentace přednášek

Podmínky zápočtu

Fyzioterapie

Veřejné zdravotnictví

Všeobecná sestra

Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma

Všeobecná sestra - kombinovaná forma

Dentální hygienistka

 

Pavilon CH

Pracovníci

Věda

PLEXUS BRACHIALIS

N. musculocutaneus - při obrně je porušena flexe předloktí v supinačním postavení

N. medianus - při obrně vzniká neschopnost pronace, opozice palce a ochrnutí flexe 2. a 3. prstu /tzv. zkouška mlýnku, sepjatých rukoi, úchopu sklenice, špetky / a poruchy citlivosti v inervační oblasti jeho nervu

N. ulnaris - při obrně vzniká typické postavení zvané drápovitá ruka, snižuje se motorická schopnost ulnání dukce ruky, abdukce palce a abdukce prstů /= roztažení vějíře prstů/ - pro porušení inervace všech mm. interossei a dvou mm. lumbricales dochází právě k flexi v art. interphalangeae a k hyperflexi v art. metacarpophalangeae

N. axillaris - při obrně vzniká oslabení abdukce do horizontály /kompenzace okolními synergisty jako m. supraspinatus, m. trapezius a m. biceps brachii / a oslabení zevní rotace (obrna vzniká při luxaci hlavice pažní kosti, silném nárazu, ve spánku nebo při delším používání vysokých berlí)

N. radialis - při obrně v oblasti paže vzniká typické postavení zvané příznak labutí šíje = kapkovitá ruka /drop hand/, nemocný se nemůže učesat či smeknout - vzniká postižení extenze a supinace předloktí a je oslabena extenze ruky, prstů a abdukce palce. Při obrně v canalis supinatorius (postižení r. profundus) dochází pouze k oslabení extenze malíku, později i ostatních prtsů = tenisový loket / radiální epikondylitida vznikající při opakovaných pohybech a provázena silnými bolestmi

N. thoracicus longus - při obrně odstává dolní úhel lopatky /scapula adlata/ a lopatka se dostává blíže k páteři

PLEXUS LUMBALIS

N. femoralis - při obrně v pánvi vzniká oslabení až výpadek flexe v kyčli a extenze v koleni - chůze není možná bez opory, je porušena stabilita stoje. Při postižení v lacuna musculorum není možná extenze v koleni. I nepatrné postižení se projeví při chůzi do schodů.

N. obturatorius - při obrně vzniká se výrazně oslabí zevní rotace a addukce stehna, nelze zkřížit dolní končetiny

PLEXUS SACRALIS

N. ischiadicus - při obrně se spojuje postižení flexorů bérce s příznaky typickými pro poruchu n.tibialis a n. fibularis communis, což znamená výrazné senzitivní i motorické pstižení dolní končetiny (obrna vzniká při traumatu, aplikací intramuskulární injekce do nesprávného kvadrantu hýždí projevující se nejprve brněním a štípaním a posléze až parézou končetiny nebo otlačením při sezení u vyhublých lidí)

N. tibialis - při obrně vzniká neschopnost postoje na špičkách, při déletrvajícím postižení může nemocný chodit pouze po patách a vzniká typická deformita nohy /pes excavatus/, vyhasíná reflex Achillovy šlachy, je psotižena citlivost příslušné oblasti, někdy vzniká i drápovité postavení prstů /analogie s n. ulnaris/, při dlouhodobé obrně vzniká atrofie m. triceps surae a typické postavení /pes equinovarus/. Obrna je způsobena traumatem, útlakem, natažením nervu /např. při sezení v nízkých křeslech/

N. fibularis communis - při obrně vzniklé za hlavicí ibuly není možný stoj na patě a při nakročení noha přepadává na podložku do plantární flexe a pacient zvadá končetinu nepřiměřeně vysoko /= stepáž, kohoutí chůze/

N. pudendus - při obrně vzniká snížení citlivosti kůže, částečná inkontinence moče a stolice a poruchy erekce

N. coccygeus - při zlomeninách kostrče mohou vzniknout úporné bolesti při defekaci

Pøipomínky, podnìty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz