Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

ZKRATKY a MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY v anatomii

Zkratka
Útvar
Vysvětlení
CLOVAN
obsah lacuna vasorum (medio-laterálně)
Nodus lymphoideus Cloqueti
Vena femoralis
Arteria femoralis
Ramus femoralis nervi genitofemoralis
TIDIVANEH
útvary za mediálním kotníkem (ventro-dorsálně)
Tendo m. tibialis post.
Tendo m. flexoris digitorum longi
Vasa tibialia posteriora
Nervus tibialis
Tendo m. flexoris hallucis longi
AVEN
útvary ve fossa poplitea (z hlouby na povrch)
Arteria poplitea
Vena poplitea
Nervus ischiadicus
VAN
útvary v mezižeberím prostoru (kranio-kaudálně)
Vena intercostalis
Arteria intercostalis
Nervus intercostalis
CRBU
povrchové žíly horní končetiny
Vena cephalica - radiálně
Vena basilica - ulnárně
Pravidlo 5

tepny dolní končetiny

Arteria iliaca interna má 5 viscerálních a 5 parietálních větví
Arteria femoralis má 5 větví
Arteria profunda femoris má 5 větví
Arteria poplitea má 5 aa. genus
Trojprstí (pravé ruky před játry směrem vzhůru)
útvary v ligamentum hepatoduodenale

Palec (dorzálně) - vena portae
Ukazováček (ventrolaterálně) - ductus choledochus
Prostředníček (ventromediálně) - a. hepatica propria

MM
poloha a orientace patelly
mediální kloubní ploška je menší
BAV
útvary v hilu pravé plíce (kranio-kaudálně)

Bronchus principalis dexter
Arteria pulmonalis dextra
Vena pulmonalis dextra

ABV
útvary v hilu levé plíce (kranio-kaudálně)
Arteria pulmonalis sinistra
Bronchus principalis sinister
Vena pulmonalis sinistra

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002