General medicine

Home page

News

Research

Education

Study Materials

Exam dates

Exam Questions

Pavilion CH

 

RESEARCH

The research orientation of the Department of Anatomy:

The Department of Anatomy of the Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague concentrates its research and scientific efforts namely on following sreas:

1. clinical anatomy of the locomotor and vascular system (J. Stingl, A. Doubková, V. Báča, D. Kachlík);

2. neuroanatomy (P. Zach, J. Mrzílková);

3. experimental embryology (I. Klepáček);

4. anthropology (J. Riedlová).

In the postgraduate studies are our students active in the disciplines:
„Experimental surgery“ (R. Turyna – 3rd year, P. Skála – 4th year)
„Neurosciences“ (J. Mrzílková – 2nd year).

Grants

Grant number
Topic
Authors
Time
VZ 3
Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů
Josef Stingl.
running
FRVŠ 2914/2003/F3
Inovace metodiky konzervace těl pro zkvalitnění výuky topografické anatomie
V. Báča, J. Stingl
2003
GAUK 25/2001/C
Změny cévního zásobení střeva u idiopatických střevních zánětů s hlavním zaměřením na Crohnovu chorobu
I. Rathous, M. Lukáš, D. Kachlík, I. Klepáček
2001-2003
GAUK 57/2001/C
Vasa vasorum povrchových žil dolních končetin
D. Kachlík, J. Stingl, V. Báča
2001-2003
GAUK 66/2001/C
Frekvence poranění jater a sleziny při dopravních nehodách
A. Doubková, V. Báča, D. Kachlík, J. Stingl, H. Kovandová
2001-2003
FRVŠ 2107/01/F3
Inovace výuky anatomie s využitím multimediálních technologií
Z. Turková
2001-2002
GAUK 103/2000/C
Struktura kostní tkáně v oblasti proximálního konce femuru
Prof.J.Stingl, V. Báča
2000-2002
GAUK 104/2000/C
Postnatální vývoj lymfatických cév v m.spinotrapezius krysy
J. Rejmontová
2000-2002
GAUK 108/1999/C
Cévní zásobení tlustého střeva
D. Kachlík, J. Stingl
1999-2001
EUREKA 1871 OE 45/3
Vytvoření biomechaniského modelu lidského těla pro účely počítačové simulace nárazových zkoušek vozidel
Doc. J.Kovanda, Prof. J. Stingl
1998-2000