Syllabus pitevních cvičení II. ročník – letní semestr

Hlava a krk

1. den : Rg. frontalis

 Rg. parotideomasseterica I.

 

2. den : Rg. temporalis

 Příprava na otevření lebky

 Rg. parotideomasseterica II.

 

3. den : Otevření lebky, vyjmutí mozku, demonstrace baze lební a žilních splavů

 M. platysma

 

4. den : Ggl. Trigeminale, sinus cavernosus

 Rg. sternocleidomastoidea (punctum nervosum, pl. cervicalis)

 

5. den : Trig. Caroticum

 Orbita – horní etáž

 

6. den : Orbita – střední etáž

 Trig. Submandibulare, trig. Submentale

 

7. den : Fossa infratemporalis dx.

 Rg. colli ant.

 

8. den : Fossa infratemporalis – dokončení

 Gl. Thyroidea

 

9. den : Angulus scalenovertebralis

 Fissura scalenorum

 

10. den : Popitevní pohovor

 

Hrudník

1. den : Kožní řezy na hrudníku

 Trig. Deltoideopectorale

 Preparace a. thoracica int.

 

2. den : Svaly přední stěny hrudní

 Axilla zpředu

 

3. den : Otevření hrudníku, situs viscerum thoracis

 Axilla – hluboká vrstva

 

4. den : Nn. Phrenici area thymica

 Otevření perikardu, srdce in situ

 

5. den : Vyjmutí pravé plíce, v. cava sup. a větve

 V. azygos

 

6. den : Vyjmutí srdce, srdeční cévy in situ

 Vyjmutí levé plíce, pitva plicních hilů

 

7. den : Horní mediastinum

 

8. den : Zadní mediastinum

 

9. den : Truncus sympathicus, nn. Splanchnici

 

10. den : Popitevní pohovor

 

 

Břicho a pánev

 

1. den : Kožní řezy, kanalis inguinalis – povrch

 

2. den : Canalis inguinalis – dokončení, funiculus spermaticus, obaly varlete

 

3. den : Otevření břicha, situs viscerum abdominis

 

4. den : Tenké střevo, pravé srůstové pole

 

5. den : Tlusté střevo, levé srůstové pole

 

6. den : Vynětí tenkého střeva, vasa gastroomentalis

 

7. den : Vynětí tlustého střeva, lig. hepatoduodenale

 Pánevní orgány in situ

 

8. den : Vynětí bloku orgánů epigastria, jejich isolovaná preparace

 A. iliaca interna

 

9. den : Retroperitoneum, preparace pánevních orgánů

 

10. den : Popitevní pohovor