Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

NOVINKY pro školní rok 2014/2015

Poslední aktualizace: 16.3. 2015


 

Kurz 7 - Regulace 1: nervová soustava

začíná přednáškou (Úvod do nervové soustavy) v pondělí 23.3. 2015
od 9,45 v Jonášově posluchárně, 3. LF UK (Ruská 87).

Praktická cvičení probíhají na učebně:
503 (5. patro vlevo, budovy děkanátu 3. LF)
525 (5. patro vpravo, budovy děkanátu 3. LF)
319 (3. patro vlevo proti výtahu, budovy děkanátu 3. LF)
812 (PAVILON CH , snížené přízemí vlevo, nemocnice FNKV)
vždy dle rozvrhu PRO DANÝ KRUH na příslušný semestr!

Na praktická cvičení si přineste dlouhý bílý plášť.

Průběžná zkoušení
Anatomie a embryologie mozku
Řezy mozkem
kruhový asitent (po dohodě)

Ústní zkoušení z kurzu 7 a 8 - Regulace 1 a Smysly
středa 20.5. 2015 až pátek 29.5. 2015 8.00 5. patro jednotlivě pro všechny kruhy

Sudenti se rozdělí v kruzích dle abecedy do 3- členných skupinek
a dostaví se postupně vždy jedna skupinka v celou hodinu.

Kruh

Den

Datum

Čas

1

pátek

29.5.15

od 10:00

2

středa

20.5.15

od 8:00

3

čtvrtek

21.5.15

od 10:00

4

středa

27.5.15

od 10:00

5

čtvrtek

21.5.15

od 10:00

6

středa

20.5.15

od 10:00

7

pátek

22.5.15

od 10:00

8

čtvrtek

21.5.15

od 9:35

 

Kurz 8 - Smysly

začíná přednáškou (Oko) v pondělí 4.5. 2015
od 9,45 v Burianově posluchárně, 3. LF UK (Ruská 87).

Praktická cvičení probíhají na učebně:
503 (5. patro vlevo, budovy děkanátu 3. LF)
525 (5. patro vpravo, budovy děkanátu 3. LF)
319 (3. patro vlevo proti výtahu, budovy děkanátu 3. LF)
812 (PAVILON CH , snížené přízemí vlevo, nemocnice FNKV)
vždy dle rozvrhu PRO DANÝ KRUH na příslušný semestr!

Ústní zkoušení z kurzu 7 a 8 - Regulace 1 a Smysly
viz výše


Kurz 10 - Pitva těla

Pitevní cvičení začínají ve 4. týdnu.
Podrobnosti naleznete zde.

Pitevní příbor

lze koupit například v:

Zdravpro, s.r.o. - Revoluční 19 (blízko Náměstí Republiky)
Zdravotnická prodejna Eliška, s.r.o. - Bulovka 101/7
Zdravotnická prodejna Eliška, s.r.o. - Slezská 13 (blízko Náměstí Míru)

První termín zkoušení z kurzu 10 - Pitva těla
vždy poslední (10.) den kurzu dle rozvrhu na pavilonu CH

Druhý termín zkoušení z kurzu 10 - Pitva těla
vždy o 2 týdny později, v poslední (10.) den kurzu dle rozvrhu na pavilonu CH
Je nezbytné se zapsat v sekretariátu ústavu (dveře č. 508)
nejméně 2 dny předem

Třetí termín zkoušení z kurzu 10- Pitva těla
během letního zkuoškového období na pavilonu CH - datum bude upřesněno během května

Čtvrtý termín zkoušení z kurzu 10 - Pitva těla
během začátku září na pavilonu CH - datum bude upřesněno během prázdnin 

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002