Morfologie 2. semestr 2005/6

Integrace výuky anatomie a histologie

Platí pro kruhy 8 a 18

 

Účast na všech seminářích je volitelná.

Účast na prakticích je povinná (80%)

Pro zápočet nutná 80% účast na prakticích, absolvovaný preparátový test a písemné testy z dýchací a trávící soustavy a ústní zkoušení z močopohlavní soustavy a orgánů.

Dýchací soustava

seminář 1. - Morfologie horních cest dýchacích – 90 minut - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *. pdf

seminář 2. - Morfologie dolních cest dýchacích – 90 minut - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *. pdf

seminář 3. - Vývoj hlavy a krku, vývoj tělních dutin, vývoj dýchacího systému – 75 minut

Preparátové praktikum – 30 minut – místnost 319

Topografie dýchacího systému – 30 minut – pavilon CH

Test z embryogeneze prvních 3 týdnů, vývoj hlavy, dutiny ústní a nosní, tělních dutin a morfologie dýchacích cest - 3. týden

Močopohlavní soustava

seminář1. - Vývoj a morfologie ledviny – 100 minut – I. týden - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *. pdf

seminář 2. - Vývoj a morfologie vývodních cest močových – 60 minut – I. týden - tisková verze ve formátu *.ppt

seminář 3. - Vývoj pohlavního systému – 45 minut – I. týden

seminář 4. - Morfologie varlat – 45 minut – II. týden

seminář 4.- Morfologie mužských vývodních pohlavních cest – 60 minut – II. týden - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *. pdf

seminář 5. - Morfologie ovarií – 45 minut – III. týden

seminář 5. - Morfologie ženských vývodních pohlavních cest – 75 minut – III. týden - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *. pdf

Preparátové praktikum – 90 minut – III. týden – místnost 319

Topografie močopohlavního systému – 45 minut – III. týden – pavilon CH

Ústní zkoušení z embryologie a morfologie močopohlavní soustavy - 7. a 8. týden - vypsané termíny

Trávicí soustava

seminář 1. - Morfologie ústní dutiny – 75 minut – I. týden - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *.pdf

seminář 2. - Morfologie a vývoj zubů – 60 minut – II. týden - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *.pdf

seminář 3. - Vývoj trávicího systému + obecná stavba – 60 minut – II. týden

seminář 4. - Morfologie jater, žlučníku a pankreatu – 90 minut – IV. týden - tisková verze ve formátu *.ppt

seminář 5. - Morfologie trávicí trubice – 150 minut – IV. týden - tisková verze ve formátu *.ppt nebo *.pdf

Preparátové praktikum – 90 minut – IV. týden – místnost 319

Topografie trávicího systému – 45 minut – IV. týden – pavilon CH

Test z embryologie a morfologie trávící soustavy- 12. týden

Týden

druh

délka

místnost

poznámka

1.

seminář 1.

90

503

po přednášce

2.

seminář 2.

90

503

po přednášce

2.

seminář 3.

75

503

po semináři 2.

2.

praktika H

30

319

po semináři 2./3.

2.

praktika A

30

CH

po semináři 2./3.

3.

test

90

posluchárna

dohromady

3.

seminář 1.

100

503

po přednášce

4.

seminář 2.

60

503

po přednášce

5.

seminář 3.

45

503

po přednášce

5.

seminář 4.

105

503

po semniáři 3.

6.

seminář 5.

135

503

po přednášce

7.

praktika

60

319

 

7.

praktika

60

CH

 

8.

seminář 1. (v)

75

503

po přednášce

9.

seminář 2.

75

503

 

9.

seminář 3.

60

503

po semináři 2.

10.

seminář 4.

90

503

po integrované přednášce

11.

seminář 5.

150

503

po přednášce

11.

praktika

45

319

po semniáři 5.

11.

praktika

60

CH

po semináři 5.

12.

test

90

posluchárna

dohromady