Klinická anatomie
Povinně volitelny předmět pro 3. a 4. ročník magisterského studia

Domácí stránka

Výuka

Pracovníci

Věda

VĚDA

Granty Ústavu anatomie

Lymfom

 

Číslo grantu
Název
Řešitelé
Doba trvání
VZ 3
Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů
Josef Stingl.
trvá
FRVŠ 2914/2003/F3
Inovace metodiky konzervace těl pro zkvalitnění výuky topografické anatomie
V. Báča, J. Stingl
2003
GAUK 25/2001/C
Změny cévního zásobení střeva u idiopatických střevních zánětů s hlavním zaměřením na Crohnovu chorobu
I. Rathous, M. Lukáš, D. Kachlík, I. Klepáček
2001-2003
GAUK 57/2001/C
Vasa vasorum povrchových žil dolních končetin
D. Kachlík, J. Stingl, V. Báča
2001-2003
GAUK 66/2001/C
Frekvence poranění jater a sleziny při dopravních nehodách
A. Doubková, V. Báča, D. Kachlík, J. Stingl, H. Kovandová
2001-2003
FRVŠ 2107/01/F3
Inovace výuky anatomie s využitím multimediálních technologií
Z. Turková
2001-2002
GAUK 103/2000/C
Struktura kostní tkáně v oblasti proximálního konce femuru
Prof.J.Stingl, V. Báča
2000-2002
GAUK 104/2000/C
Postnatální vývoj lymfatických cév v m.spinotrapezius krysy
J. Rejmontová
2000-2002
GAUK 108/1999/C
Cévní zásobení tlustého střeva
D. Kachlík, J. Stingl
1999-2001
EUREKA 1871 OE 45/3
Vytvoření biomechaniského modelu lidského těla pro účely počítačové simulace nárazových zkoušek vozidel
Doc. J.Kovanda, Prof. J. Stingl
1998-2000

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david{tečka}kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz