Společné přednášky a praktická cvičení pro bakalářská studia

 

První ročník - zimní semestr ak. rok 2008/2009

Týden

předmět

Název přednášky (počet hodin)

Semináře, praktická cvičení

1.

Anatomie

Histolog.

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziolog.

Úvod do anatomie, anatomická nomenklatura (1)

Úvod do histologie a embryologie – obecná stavba buňky (2)

Biologické vědy a jejich vztah k medicíně. (1)

Chemie a medicína. (2)

 

0

FH(2)   VZch(3)    

 

FB(2)

 

FA(2)

2.

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

VZ ch               

Anatomie kostí a jejich spojení (2)

Typy tkání, orgány, organismus (2)

Obecná ekologie (1)

0

 

0

(2)

FH(2)    VZA(2)      OA(2)

FB(2)     VZch(3)     OF(2)

FA(3)     VZ F(2)

FF (2)

3.

Anatomie

Histologie

Biologie

 

Lékařská. biochemie

Fyziologie

Stavba osového skeletu, páteř jako celek, spojení na páteři (1)

Tkáň kosterní a svalová (2)

Buněčný cyklus. Struktura chromozomů a jejich změny během mitozy a meiozy. (2)

Základy laboratorní medicíny (2)

 

0

FH(2)      VZA(2)   

 

FB(2)                      OF (2)

 

FA(3)       VZch(3)

4.

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

VZ ch

Lebka jako celek, lebka novorozence, antropometrie. (2)

0

0

0

 

0

 

(2)

FB(2)       VZA(2)   OF(2)

FA(3)       VZch(3)

FF(2)        VZF(2)

5.

 

 

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

Biologie  Lékařská biochemie

Fyziologie

 

Anatomie svalové soustavy (2)

0

0

0

 

Úvod do fyziologie, fyziologie buňky (2)

 

FH(2)       VZA(2)   OA(2)

FA(3)       VZch(3)   ob (2)

FF(2)        VZF(2)    OF(2)

                  Vzb (2)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

 

 

VZ ch

Přehled svalů  HK, DK. (2)

0

Úvod do obecné genetiky. Mendelovy zákony. (2)

0

 

Fyziologie svalové činnosti. Rozdělení svalové tkáně. Kosterní svalstvo – složení a stavba. Nervosvalový přenos. Projevy činnosti kosterního svalstva. Svalová síla, práce a únava (2)

(2)

F1 Úvod do praktických cvičení z fyziologie (2)

FB(2)    VZA(2)      OB(2)

FA(3)    VZB(2)      OF(2)

FF(2)     VZch(3)

               VZF(2)

F-pitevna (3)

7.

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

Přehled svalů hlavy, krku a zad  (2)

0

Základy populační genetiky. (2)

Biochemicky významné organické sloučeniny. (2)

 

Rozdělení a složení tělesných tekutin. Krev a její funkce.

Složení a funkce plazmy (2)

F2 seminář z fyziologie svalové činnosti (2)

FB(2)     VZch(3)

FA(2)

F-pitevna (4)

8.

Anatomie

Histologie

Biologie

 

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

 

VZ ch

Přehled svalů hrudníku a břicha (2)

0

Chromozomální abnormity. Chromozomální aberace a jejich fenotypové důsledky. (2)

0

 

Erytrocyty a krvetvorba. Krevní skupiny. Trombocyty a hemostáza.(2)

 

 (2)

F3 Stanovení počtu erytrocytů, krevní skupiny FB(2)     VZA(2)     OA(2)

FF (2)     VZch(3)   OF(2)

F-pitevna (4)            ob(2)

FA(3)      VZF(2)

9.

Anatomie

Histolgie

Biologie

 

Zákl. lék. chemie

Fyziologie

Přehled topografických krajin (2)

0

Genetická determinace pohlaví. Znaky pohlaví ovládané a ovlivněné. Znaky na pohlaví úplně a neúplně vázané. (2)

Struktura, vlastnosti, význam sacharidů.(2)

 

Druhy a funkce leukocytů, imunitní funkce krve.(2)

 

F4 Stanovení počtu leukocytů, diferenciál, sedimentace (2)

FB(2)    VZB(2)      OB(2)

              VZch(3)

FA(3)

F-pitevna (4)

10.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Biofyzika B

Chemie E

Trávicí ústrojí I. Ústní dutina, jícen, žaludek.(2)

Vývoj a mikroskop. Anatomie trávicího ústrojí   (2)

Trávící ústrojí I. Přehled funkcí trávicího ústrojí, ústní dutina, jícen, žaludek (2)

Enzymy a koenzymy (2)

 

0

0

B E O  fyziol. 1 Vylučovací soustava. (2)

 

BA: GIT I. (3) 

BH: GIT (2)

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomie

 

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Trávicí ústrojí II. Dvanáctník, tenké střevo, játra a slinivka. (2)

0

Trávící ústrojí II. Dvanáctník, slinivka, funkce jater, tenké a tlusté střevo, vstřebávání vody a živin. (2)

0

 

Trávení a vstřebávání živin, vláknina, biochemie výživy (2)

Radioaktivita (2)

 

B E O Fyziol. 2 Stanovení amylázy ve slinách a moči. (2)

BA: GIT II. (3) 

 

E chemie:  Enzymy v medicíně (2)

                              

12.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

Zákl.

biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Trávicí ústrojí III. Tlusté střevo, konečník, pobřišnice. (2)

0

Metabolismus. Zásady správné výživy. Termoregulace. (2)

Bioenergetika (katabolismus a anabolismus, makroergické sloučeniny, Krebsův cyklus, dýchací řetězec) (2)

0

0

B E O Fyziol. 3 Stanovení příjmu a výdeje, energetické hodnoty jednotlivých druhů potravy. (2)

E +O: anat. 1. Demonstrace orgánů GIT (2)

BA: GIT III. (2)                           

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

Biologie

 

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

Vývoj a stavba dýchacího ústrojí (2)

0

Mutageneze, karcinogeneze a teratogeneze. Genotoxické faktory prostředí. Vztah mutageneze a karcinogeneze. (2)

Struktura, vlastnosti, význam a klasifikace aminokyselin, peptidů a proteinů. (2)

Plíce a jejich funkce. Mechanika dýchání a plicní objemy.

Transport dýchacích plynů. Ventilace a perfuze plic. Regulace dýchání a homeostáza. (2)

 

F8 Neinvazivní průběžné měření tlaku a barorecepční citlivost. (2)

FH(2)     VZA(2)   OF(2)

FB(2)     VZB(2)

FA(2)      VZch(3)

FF (2)      VZF(2)

14.

 

 

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

 

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

VZ ch

Stavba vylučovacího ústrojí (2)

Histologický přehled a vývoj vylučovacího a pohlavního ústrojí (2)

0

0

0

Ledviny a jejich funkce. Morfologické a funkční předpoklady činnosti ledvin. Tubární procesy v kůře a dřeni ledvin. (2)

F 9 Seminář z fyziologie oběhové soustavy. (2)

FB(2)     VZB(2)    OA(2)

FH(2)     VZch(3)   OF(2)

FA(2)     VZA(2)

FF(2)      VZF(2) 

15.

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

 

Zápočty, test (2)

Zápočty, test (2)

Zápočty, test (2)

Zápočtový test (1)

 

Řízení činnosti ledvin. Zahušťování moče. Vývodné močové cesty . Acidobasická rovnováha. (2)

 

 

F10 Vyhodnocení samostatných písemných prací (esej), zápočet (2)

FA(2)       VZch(3)

FF(2)        VZF(2)

 

 

Vysvětlivky: F - fyziologie, společné pro všechny obory   VZch  spec. přednášky z lék.

                            chemie (2)

                      FH – fyzioterapie – histologie           VZA – veřejné zdravotnictví - anatomie

                      FB – fyzioterapie – biologie               VZB – veřejné zdravotnictví - biologie

                      FA – fyzioterapie - anatomie             

OA – ošetřovatelství – všeobecná setra - anatomie

OB – ošetřovatelství – všeobecná sestra - biologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První ročník - letní semestr 2008/2009

 

Společné přednášky, praktika a semináře.

 

Bakalářské studijní programy: Fyzioterapie B

                                                      Všeobecná sestra O

                                                      Dentální hygienistky H

                                                     

Týden

Předmět

 Název přednášky

Semináře, praktická cvičení anatomie

1.

Anatomie

Histologie

Biologie

 

Lékařská biochemie

Fyziologie

VZ ch

Stavba srdce (2)

Histologie krve a oběhového systému (2)

Monogenní choroby. Autosomálně dominantní a recesivní. Dědičnost, příklady chorob. (2)

Významné analyty tělních tekutin. (2)

 

Činnost srdce a její regulace, EKG (2)

(2)

Demonstrace srdce (3)

2.

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

Cévní systém – tepny a žíly (2)

0

Genetické poradenství (2)

Struktura, vlastnosti, význam a klasifikace lipidů (2)

 

Činnost srdce a její regulace. Arteriální a venozní hemodynamika. (2)

 

 

Demonstrace cévního systému (3)

3.

 

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

Biologie

Lékařská biochemie

Fyziologie

 

 

 

VZ ch

Mízní systém, slezina. (2)

0

0

0

 

Mikrocirkulace a lymfatický systém. Zvláštnosti oběhového systému v jednotlivých orgánech. Oběhové a respirační změny při fyzické zátěži. (2)

 

(2)

Demonstrace sleziny a mízního systému (3)

4.

 

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

 

Reprodukční systém muže. (2)

Vývoj a histologie pohlavního systému. (2)

Endokrinologie II. Kůra a dřeň nadledvin. Insulin a glukagon.(2)

Metabolismus sacharidů (2)

 

0

0

 

 Pohl. sytém muže (3)

 

 

 

 

 

5.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Reprodukční systém ženy. (2)

0

Endokrinologie III. Pohlavní systém a hormony. (2)

0

 

Metabolismus sacharidů II. (2)

0

 Pohl. systém ženy (3)

 

6.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl.

biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Přehled žláz s vnitřní sekrecí (2) 

Histologická stavba žláz s vnitřní sekrecí. (2)

Endokrinologie I. Přehled hormonů, hypofýza, hormony štítné žlázy a příštítných tělísek (2)

0

 

Reaktivní formy kyslíku a dusíku, antioxidanty (2)

0

 

 Žlázy s vnitřní sekrecí (3)  

 

7.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Periferní nervy (2)

Vývoj nervového systému. (1)

0

Metabolismus lipidů (2)

 

0

0

Přehled periferních nervů (3)

8.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Hlavové a autonomní nervy (2)

Histologie nervového systému (2)

Mediátory a receptory v CNS (2)

0

 

Metabolismus lipidů II. (2)

Ekologická biofyzika (2)

Přehled hlavových a autonomních nervů (3)  

 

9.

Anatomie

 

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

CNS I. – hřbetní mícha, mozkový kmen, mesencephalon, diencephalon. (2)

0

CNS I. Přehled struktury a funkcí CNS, funkce páteřní míchy (2)

Metabolismus aminokyselin (+ neuromediátory), močovinový cyklus (2)

0

0

CNS I. (3)

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

CNS II. Telencephalon, mozkové komory. (2)

0

CNS II. Mozkový kmen, mozeček, bazální ganglia, řízení motoriky. (2)

0

 

Metabolismus proteinů (syntéza a odbourávání ) (2)

Elektrický proud (2)

  CNS II. (3)   

 

11.

 

 

 

 

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

CNS III. dráhy, obaly, cévní zásobení. (2)

0

CNS III. Mezimozek a limbický systém (2)

 

Metabolismus tetrapyrolů (2)

 

0

0

 

 

CNS III. (3)

12.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Zrakové ústrojí, zraková dráha. (2)

Histologie – smyslové orgány. (2)

CNS IV. Mozková kůra, asociační oblasti mozku, učení, paměť, bdění a spánek. (2)

0

 

Biochemie jaterní buňky (= shrnutí metabolismů) (2)

Biofyzika orgánů a tkání (2)

Zrakové ústrojí (2)       

 

13.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

 

Zákl. biochemie

 

Chemie E

Biofyzika B

Sluchové ústrojí, sluchová dráha. (2)

0

Autonomní systém a jeho řízení (2)

 

Regulace biochemických dějů (kompartmentace, regulace na úrovni enzymů; klasifikace hormonů podle chemické povahy + obecné mechanismy účinku) (2)

0

0

Sluchové ústrojí (2)

 

 

14.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Stavba kůže, mléčná žláza (2)

Funkční morfologie kůže, adnexa a sensitivní inervace (2)

Smysly I. Kožní a bolestivé čití, chuť a čich (2)

0

 

Biotransformace xenobiotik (2)

Přístrojová technika v medicíně (2)

Kůže a sensitivní inervace.23)

 

15.

Anatomie

Histologie

Fyziologie

Zákl. biochemie

Chemie E

Biofyzika B

Zápočtový test (2)

Zápočty (2)

Smysly II. Zrak a sluch (2)

Zápočtový test (ošetřovatelství, fyzioterapie) (1)

 

Zápočty (1)

Zápočty (2)

 

Zápočet, konzultace (3)