Orientace kostí

 

clavicula: mediálně oválná kloubní plocha pro skloubení s hrudní kostí

               laterálně placatá, skloubení s nadpažkem (acromiem)

               mediální 2/3 konvexitou ventrálně, laterální 1/3 konvexitou dorzálně  (esovitě prohnutá)

              horní plocha hladká, dolní hrbolatá – na ní struktury

 

scapula: kloubní jamka laterálně, hřebe lopatky dorzálně

 

humerus: hlavice míří mediálně, fossa olecrani (samostatná) dorzálně

 

ulna: olecranon proximálně, incisura trochlearis ventrálně, hlavička distálně, processus styloideus mediodistálně

 

radius: hlavička proximálně, mezikostní ostrá hrana mediálně, processus styloideus laterodistálně, tuberositas radii ventrálně

 

os coxae: crista illiaca kraniálně, symphysis pubica ventrálně, articulatio sacroiliaca dorzálě, acetabulum laterálně

 

femur: hlavice medioproximálně, trochanter major laterálně, konvexní ventrálně, (fossa intercondylaris dorzodistálně)

 

tibia: condyli proximálně, tuberositas tibiae ventrálně, přední ostrý okraj ventrálně, tvoří vnitřní kotník – malleolus mediálně

 

fibula:  hlavička proximálně, její kloubní plocha medioproximálně k tibii, tvoří vnější kotník – malleolus laterálně, jeho kloubní plocha laterálně, za ní je fossa a dorzálně plytký sulcus malleolaris