Knihy a články:

Čihák, Radomír. anatomie 1. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1987. 456 s.
Čihák, Radomír. anatomie 2. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 388 s.
Čihák, Radomír. anatomie 3. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2
Dylevský, Ivan. et al. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o. 260 s. ISBN 80-7169-258-1
Dylevský, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-1649-7
Lewit, Krael. Manipulační Léčba. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, spol. s r.o., 411 s. ISBN 80-86645-04-5
Véle, František. Kineziologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-2754-837-9
Pfeiffer, Jan. Nerurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1135-5
Suchomel, T. Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém- podstata a klinická východiska. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2006. 3 č. s. 112-124
Čumpelík, J. Vtah mezi dechovými pohyby a držením těla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006. 2 č. s. 62-70.
Vařeka, I. Posturální stabilita (I. část) terminologie a biomechanické principy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2002. 4 č. s. 115-121.
Dvořák, R. Nové poznatky o strukturálních předpokladech koordinace funkce bránice a břišní muskulatury. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006. 2 č. s. 55-61.
Článek pojednávající o hlubokých šíjových svalech a svalech žvýkacích Spine. 1995.
20 č. s. 18-29.

 

Jiné zdroje:

informace a některé obrázky ze stránek anatomického ústavu 3. lf. UK

základní literatura

Autor
Název
Vydavatelství
Rok
STINGL J.
Anatomie pro bakalárské studium zdravotních ved
Praha, Anatomický ústav 3.LF UK
2004